This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůVšeobecné otázky ke CalamusuBěží Calamus pod Linuxem, nebo Mac OS?Máte černou lištu menu?
  Calamus FAQ > Calamus > Všeobecné otázky ke Calamusu Rejstřík

Může Calamus SL99 číst soubory z Microsoft Wordu?

Ne přímo. Dosud není napsán importní filtr. Nebyl na to čas, ale plánujeme jako příští importní filtr vyvinout právě filtr pro import z Wordu. V současné době se dá import textu z Wordu řešit těmito způsoby:

a) Ve Wordu uložit jako MS-DOS text a do Calamusu naimportovat jako ASCII importovačem pro T602, nebo importním/exportním filtrem ASCII, který již od SL 2000 disponuje překódovací funkcí. Vstupní kódování nastavte na Latin2, kód fontů Skurovec. Nevýhoda: nezachovává styly, odstavce, pravítka.

Téhož lze docílit v Calamus SL WinPacku pohodlněji – ve Wordu (nebo kterémkoliv jiném programu pod Windows) označíte jako blok požadovaný text. Kombinací kláves CTRL-C jej zkopírujete do schránky Windows. Poté přepnete do Calamusu a do příslušného textového rámečku naimportujete text s názvem SCRAP.TXT z adresáře CLIPBRD umístěného v adresáři Calamusu (zpravidla c:\program Files\mgi\calamus SL 99 CZ\clipbrd a podobně). V textovém editoru Eddie lze dokonce schránku přímo vložit do okna bez mezikroku importu.

Naopak exportem textu do tohoto souboru je možné převzít tento text do libovolného programu Windows stisknutím CTRL-V.

b) Ve Wordu uložit jako T602 a naimportovat filtrem T602. Tento způsob zachovává základní styly (tučné, kurzíva, podtržení, indexy). Nezachovává formátování textu – pravítka a velikosti písem. Tento způsob je vhodný pro převzetí textu pro sazbu, protože automaticky odstraní množství přebytečných stylů a textových pravítek, kterými někteří, zpravidla nezasvěcení pisatelé hýří v mylném domění, že tak sazečům ušetří práci.

c) Ve Wordu uložit jako RTF (Rich Text Format) a do Calamusu načíst importním filtrem RTF do nového dokumentu a následně text překonvertovat modulem CONVERT z Windows EE do Skurovce. Tento způsob zachovává nejvíce původní vzhled Wordového dokumentu, což může být někdy i nevýhodou (viz bod b).

d) Z Wordu vytisknout příslušnou stránku (jednu) se schématem nebo tabulkou do EPS. (Vybrat PostScriptovou tiskárnu, nastavit tisk do souboru, typ PostScriptu "Zapouzdřený PostScript" nebo "Encapsulated PostScript"). Vzniklý EPS soubor naimportovat jako vektorovou grafiku do Calamusu modulem Calipso nebo Calipso Light. Tento způsob se hodí pro přesné převzetí stránky 1:1, ale bez možnosti další editace, resp. jen ve vektorovém editoru. Zvláště velké tabulky z Excelu (větší než A4) jsou však tímto programem ukládány chybně. V takových případech doporučujeme ukládat tabulku po menších částech a ty potom v Calamusu složit dohromady.

Máte-li k dispozici CorelDraw, můžete použít kratší postup: vybrat přenášenou oblast, stiskem CTRL-C ji uložit do schránky a v CorelDraw ji vložit povelem "Vložit jinak" jako Windows Metafile, nebo Enhanced Metafile. Pokud při tom nedojde k porušení diakritiky, stačí vyexportovat obsah stránky jako EPS a načíst do Calamusu modulem CALIPSO (light).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůVšeobecné otázky ke CalamusuBěží Calamus pod Linuxem, nebo Mac OS?Máte černou lištu menu?
top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?