This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Archová montáž lite


Rejstřík


Pokud máte v Calamusu nahrán modul archové montáže, objeví se v tiskovém dialogu nové tlačítko Montáž. Kliknete–li na něj, můžete nastavit parametry modulu archové montáže při tisku v následujícím dialogu:

Modul archové montáže řadí při výstupu vždy dvě stránky vedle sebe. Přitom nebere v potaz nastavenou velikost stránky, např. při zkoušení zda jsou správně nastaveny pasovací a ořezové značky. Máte tři možnosti řazení stránek při výstupu: Seznam, sešit, kniha.

V příkladech nahoře byl vždy použit dokument s 8 stranami, to Vás ovšem neomezuje, můžete tisknout dokumenty o libovolném počtu stran. V případě výstupu podle schématu seznam a sešit musí být celkový počet stránek sudý, při schématu kniha musí být počet stran násobkem čtyř. Přitom je jedno, jestli se jedná o jedno– nebo oboustranný dokument (tisk).

Při výstupu s modulem archové montáže se berou v tiskovém dialogu v potaz následující parametry: řazení, levé stránky, pravé stránky, zvětšení, ořez, negativ, zrcadlení, od stránky, do stránky a počet stran. Je–li počet stran větší než jedna, vytvoří se, podle zvoleného způsobu vyřazování, odpovídající počet kompletních tiskových celků (stran).

Výstupní tiskové stránky jsou vždy závislé na celkovém počtu stran dokumentu. Když např. nastavíte u osmistránkového dokumentu tisk od strany 2 do strany 2 podle schématu sešit, vytiskne se pouze arch, na kterém bude strana 2, v našem případě tedy stránky 2,7.

Pokud chcete s modulem archové montáže tisknout pravý sešit, můžete nejdřív vytisknout všechny levé stránky řazené vzestupně. Pak otočte vytištěné stránky v tiskárně tak, abyste tiskli na druhou stranu. Spusťte nyní tisk pouze pravých stran řazených sestupně.

Tip: Modul archové montáže light má omezenou funkčnost i výstupní rozlišení. Potřebujete–li výstup na více než 720 dpi, nebo složitější vyřazovací schémata, doporučujeme podstatně výkonnější plnou verzi modulu archové montáže, která spoulupracuje i s plnou verzí Bridge a OPI manažerem.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/