This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Pling


Rejstřík


Modul Pling pro tiskový dialog (cinkání po dokončení tisku).

Modul Pling je modul, který zvukovým a obrazovým signálem oznamuje dokončení tisku.

Modul je zahnízděn v tiskovém dialogu a dá se vypnout a zapnout stisknutím symbolu zvonku v pravé dolní části dialogu. Vedle něj je tlačítko Parametry, kterým se vyvolá dialog pro nastavení parametrů momentálně pěti možných typů alarmu:

Dále lze zakřížkovávacím políčkem určit, zda má signalizace po zadaném čase automaticky skončit. Je–li zaškrtnuto, můžete do vedlejšího okénka zapsat požadovanou dobu v sekundách (max. 999 sekund).

Tato nastavení lze uložit k tomu určeným tlačítkem, takže zůstanou i při příštím spuštění modulu. (Modul zapisuje do adresáře modulů soubor PLING.SET)

Pozor: Signalizaci samotnou (teda aktivaci modulu Pling v tiskovém dialogu) nemůžete uložit takto, ale do souboru CALAMUS.SET přes menu Možnosti, položka Uložit nastavení nebo tlačítkem Uložit v tiskovém dialogu.

Tento modul je jako první programátorský pokus Ulfa Dunkela v oblasti modulů jen malá hříčka bez nároku na dokonalost.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/