This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsluha BombadiluObsluha BombadiluChybné odkazy stylů v textovém rámečku
  Bombadil > Obsluha Bombadilu Rejstřík

Styly a barvy přes schránku kopírovaných objektů

Patch je aktivní

Je–li pole zakřížkováno, je kontrola struktury zapnutá.

Okno s protokolem

V okně protokolu se ukazují informace o nezbytných korekturách struktury dokumentu.

zavřené

Okno se otevírat nebude.

otevřít v případě chyby

Jakmile Bombadil objeví chybu, otevře okno a nechá ho poté již otevřené.

otevřené

Okno se otevře.

Maximálně ___ řádek

Zde se určí, kolk řádek protokolu si má Bombadil v okně pamatovat.

akustický signál v případě chyby

Nezávisle na okně protokolu se dá nastavit, jestli se během opravy má ozvat cinknutí.

Všechny parametry lze uložit do souboru parametrů (funkce Uložit). Zde bude uložena také aktuální pozice a velikost okna protokolu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsluha BombadiluObsluha BombadiluChybné odkazy stylů v textovém rámečku