This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahHlášení BombadiluRejstřík
  Bombadil Rejstřík

Bombadil–FAQ

Otázky a odpovědi

Upozorňuje Bombadil v okně na problém, nebo ho již opravil?

Normálně opravuje Bombadil rozpoznané chyby hned. Pokud je dokument těžce poškozen, nemůže již nic dělat a hlásí neočekávaná chyba. V tomto případě se hlídání struktury dokumentu vypne a struktury jsou nadále defektní.

Dá se to otravující okno s hlášeními vypnout?

No jasně! Ve formuláři Styly a barvy přes schránku kopírovaných objektů je volba zavřené. Zvolíte–li ji, zůstane protokolové okno zavřené.

Potřebuju Bombadil ještě i pro současný Calamus SL?

Ano. Některé z chyb, které Bombadil opravuje ještě nebyly ani v současném Calamusu odhaleny a opraveny. Kromě toho jsme stále konfrontováni se staršími dokumenty, které – částečně kvůli již dávno v Calamusu opraveným chybám – mají ten nebo onen problém. Opravné funkce Bombadilu umějí některé z nich opravovat.

Bombadil hlásí neočekávanou chybu při opravě. Co dělat?

To se stane, když jsou datové struktury poškozené tak těžce, že Bombadil dostane při pokusu o přístup k nim chybové hlášení. Zde možnosti modulu končí; dokument není dále hlídán a chybu nelze opravit.

V takovém případě by se mělo zkontrolovat jestli jdou ještě otevřít formuláře pro textové styly a seznam barev a jestli vypadají oba seznamy normálně. Pokud ne, mohou se někdy rámečky zachránit přesunutím přes schránku do nového dokumentu (vybrat všechno, sgrupovat, vložit do schránky atd. pro každou stránku). Už se vyskytly i dokumenty, kde byla porušená jen jedna stránka nebo rámeček. Smazáním té stránky nebo rámečku se může problém odstranit.

Nainstaloval jsem novou verzi Bombadilu, chyba ale nastává stále znovu.

Všechny v Bombadilu vestavěné opravy jsou v základním nastavení VYPNUTÉ. Nezapomeňte si odpovídající opravy aktitovat.

Pokud přesto nedojde ke zlepšení, je to prostě tím, že Bombadil tuto chybu nezná, nebo ji v této variaci neumí opravit.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahHlášení BombadiluRejstřík