This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Volba štětce

Štětcový modul


Obsah

Rejstřík


Štětcový modul –
rastrové malování (nejen) pro sváteční malíře

Modul Štětec vám umožní jednoduché dopracovávání rastrových grafik. Můžete jím například retušovat naskenované obrázky, čistit chyby skenu nebo vytvářet jiné efekty. Máte přitom k dispozici celou barevnou paletu Calamusu. I štětec lze vybrat z 19 předdefinovaných a jednoho volného tvaru. A to ještě není všechno: máte možnost stupňovitě ovlivňovat velikost štětce a to u všech tvarů.

Modul štětce vyvoláte kliknutím na odpovídající ikonu v liště modulů. Dělí se na dvě povelové podskupiny: volba štětce a nastavení barvy a vzorku. To poslední bylo již vícekrát popsáno, například v kapitole o modulu Linky.

Práce ve štětcovém modulu

Abyste mohli pracovat s rastrovou grafikou, musí být (nebo spíše odpovídající rámeček) nejdříve vybrána. Klikněte tedy kamkoliv do odpovídajícího rámečku pro rastrovou grafiku. V něm nyní můžete štětcem malovat.

(Not translated yet.)
If the current raster graphic frame has no content yet, an alert informs you about the empty frame and then the following dialog box appears where you can set the parameters of the raster graphic frame to be created:

Pokud se kurzor nachází v oblasti rámečku, má tvar aktuálního štětce. Ten můžete volit z první povelové skupiny štětcového modulu.

Důležité: Tahy štetcem, které jste udělali, se do obrázku provedou až teprve po kliknutí pravou myší mimo obrázek!

Štětcovým modulem lze zpracovávat obrázky s barevnou hloubkou 1 až 24 bitů, neboli pérovky, šedotónové obrázky a RGB. Pro práci s obrázky CMYK je nutný podstatně komfortnější modul PAINT, který lze dokoupit jako zvláštní příslušenství.

Nepřehlédněte užitečnou funkci kapátka, popsanou v oddílu volby barev.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Volba štětce