This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Otevírač dialogu barev


Rejstřík


Velký dialog barev se dá v calamusu jak známo vyvolat objížďkou přes moduly, používající seznam barev.

Tento malý modul nyní nabízí přímý přístup ke správě barev. Kliknete-li na jeho funkční ikonu, otevře se barvový dialog Calamusu (v režimu volné barvy).

Pokud jsou pro vás malé náhledy barev v seznamu před názvy špatně obsluhovatelné, nebo chcete vytvořit makro zahrnující otevření dialogu barev, použijte tohoto malého pomocníka.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/