This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Konvertor volných barev


Rejstřík


Chcete–li mít plnou kontrolu všech barev použitých v dokumentu, vyvolejte nejpozději před barevným tiskem nebo osvitem tento modul.

Konvertor volných barev (Modul BAR_CONV.CXM) převede všechny v dokumentu existující volné barvy do tabulkových.

Volná barva je připojena ke každému objektu, pro který byla použita. Proto je nelze globálně měnit. Kromě toho jsou vždy jen v barevném prostoru RGB. Převod volných barev do tabulkových proto přináší mnohé výhody:

Použití

Vyvolejte modul z dialogu Externí moduly v menu Soubor kliknutím na Spustit. Objeví se dotaz:

Na dotaz odpovězte Ano. Dál už to jde automaticky.

Na konci konverze je vypsán počet nalezených a převedených volných barev.

Technické detaily:

Modul se stále pokouší najít a použít barvy, které již v seznamu jsou. Tím je potlačeno vytváření velkého počtu identických barev. Nově vytvářené tabulkové barvy jsou pojmenovány podle složení volné barvy v RGB, například R100 G49.8 B0.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/