This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Komprese obrázků


Rejstřík


Calamus má vestavěný systém komprese obrázků, kterým lze snížit spotřebu paměti. Jedná se o známý algoritmus průběžné komprese. Jedná se sice o nejjednodušší systém komprese, u některých obrázků se dá i takto docílit značnou úsporu paměti.

Přístup na komprimovaná obrazová data – například při tisku rámečku – je pochopitelně o něco delší než u nekomprimovaných dat. V některých případech může být proto výhodnější mít obrázky nekomprimované. Z tohoto důvodu byl vyvinut a do vybavení Calamusu přidán tento modul COMPRESS.CXM.

Použití:
Modul spusťe z externích modulů tlačítkem Spustit. Objeví se tabulka s následujícími možnostmi:

koprimovat / dekomprimovat

Zde se určí, jestli se mají zvolené rastrové obrázky komprimovat nebo dekomprimovat.

Vybrané obrazové rámečky / všechny obrázky v dokumentu

Tím se modulu sdělí, které rámečky má zpracovat: Buď všechny vybrané obrazové rámečky aktuální stránky, nebo všechny v aktuálním dokumentu (tedy i nevybrané).

Poznámka:

V Calamusu použité průběžné kódování má smysl hlavně u jednobitových obrázků (monochrom nebo duochrom). Proto pakují importní filtry jen tyto typy obrázků. Modulem KOMPRESS se dají komprimovat i jiné typy obrázků; ale pak se může stát – zvláště u obrázků v RGB nebo CMYKu, že mají pro tento způsob komprese nevhodnou strukturu a po kompresi mohou být větší než před ní!


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/