This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Dokumentkonvertor


Rejstřík


Dokumentkonvertor převádí různé druhy dokumentů při načítání do Calamusu vždy do aktuálního formátu. Nejde jen o dokumenty (CDK) ze staré černobílé verze Calamus 1.09 a 1.09N pro Atari, ale i všechny starší dokumenty z SL a dokumenty z Calamusu pro PC.

Důležité: Dokumentkonvertor převádí také rastry (CRI), barvy (CFT) a mnoho jiných podmnožin dokumentů Calamusu. Dokumentkonvertor nepřevádí kódování textu z Calamusů pro PC. To je možné dělat buď samostatným modulem Konvertor textů, nebo exportem do ASCII a zpětným importem s převodem kódování.

Proto by měl být dokumentkonvertor vždycky načten.

Dokumentový formát Calamusu není zpětně kompatibilní!

Jakmile se musí při vývoji Calamusu změnit formát dokumentu, není možné načíst například dokument z SL2002 do starších verzí Calamusu.

Naprotitomu lze staré dokumenty z Calamusu 1.0x, Calamusu SL (91–2000) a Calamusu pro Windows NT/Windows 95 díky podstatně přepracovanému dokumentkonvertoru načíst lépe než dříve.

Tip: Dokumenty z Calamusu pro Windows NT/Windows 95 používají jíné kódování českého textu, než Calamus SL. Proto je nutné jejich texty ještě překonvertovat. K tomu lze nejlépe použít modul Konvertor textů jehož popis je v sekci Doplňkové moduly.

Tip: Aby mohly všechny konverzní funkce správně pracovat, je důležité aby byl modul Dokument konvertor načten co nejdříve, protože dokument konvertor nepřevádí jen CDK, ale i rastry, gradační křivky, barevné tabulky, pokud jsou ještě ve starém formátu. I pro moduly používající vlastní parametrový soubor SET (např. vektorový modul invers) je důležité, aby byl před těmito moduly načten Dokumentkonvertor. (Od nás dodaný soubor SET to přirozeně zohledňuje.)


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/