This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahGradační křivky pro StarScreeningRejstřík
  StarScreening (lite) Rejstřík

Praxe StarScreening

Dokument Calamusu s několika obrázky se má na laseru 600 dpi co nejlépe (t.j. se stochastickým rastrem) vytisknout. Nejprve se musí přepočítat jeden obrázek po druhém. V této verzi StarScreeningu nelze v jednom průchodu zpracovat více obrázků najednou. Postup v dole uvedeném příkladu není vyžadován bezpodmínečně.

 1. Načtěte modul StarScreening, pokud již není nainstalován.
 2. Proveďte v modulu odpovídající nastavení, to jest ve druhém menu zvolte odpovídající řízení gradace (CK1 pro jednobarevné obrázky, CK4 pro vícebarevné obrázky).
 3. Přesvědčte se, zda je pro data v RGB nastavena správná separace. Korektura gradace může probíhat také jen přes separační křivky (CK7). V tomto případě nevolte v modulu StarScreening žádnou z výše uvedených možností a použijte jen dodané křivky CK7.
 4. Zvolte jeden rámeček (např. obrázek ve CMYK). Pro vícebarevný obrázek zvolte jako výstup všechny barevné pláty. Pro jednobarevný obrázek stačí jednotlivé barevné pláty. Ve většině případů je to černá.
 5. Zadejte požadované požadované rozlišení. V našem příkladě to je 600 dpi.
 6. Spusťte rastrování odpovídajícím příkazem.
 7. Měli byste mít navolené odpovídající volby, takže budete dotázáni jen na gradační křivky. V dialogu pro výběr souborů musíte vyhledat soubor. V našem příkladě HP4M600U.CK4.
 8. Ke zvolenému rámečku se nyní založí modulově specifický rámeček. V něm budou po výpočtu uložena stochastická FM data.
 9. Postup opakujte pro všechny obrázky.
 10. Před výtiskem odstraňte původní data obrázků (například do schránky).
 11. Spusťte tisk jako obvykle.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahGradační křivky pro StarScreeningRejstřík