This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Dokumentový doktor


Rejstřík


Tento modul od Michaela Monscheuera je schopen diagnostikovat nemoci dokumentů. Zaregistrovaná plná verze kromě toho umí nalezené chyby opravit. Doporučujeme zařadit jej do klávesového makra pro načítání dokumentů.

Dokumentový doktor je pomocný modul, který může při načítání odhalit a opravit různé strukturální chyby v dokumentech. Existují různé problémy způsobené starými chybami v různých modulech, ale i ve starých verzích Calamusu. Tyto staré chyby mohou kdykoliv udeřit a někdy i poškodit dokumenty. Dokumentový doktor umí tyto infekce léčit tak, že jsou dokumenty opět zdravé.

Obsluha

Pokud je modul v dialogu Externí moduly načten a spuštěn objeví se dialog (ten s červeným křížem).

Jakmile je stisknuto tlačítko Vybrat dokumenty, objeví se známý dialog pro výběr souborů. Zde si vyberete dokumenty, které se mají analyzovat. Jakmile dokument vyberete, je načten a analyzován. Není–li zapnut přepínač Jen diagnóza je dokument současně i opraven, pokud to potřebuje. Nakonec se jako obvykle objeví v okně. Doktor navíc ukazuje v okně Eddieho diagnózu.

Zapnete-li volbu Nehlásit zdravé dokumenty (standard), hlásí Dokumentový doktor jen nalezené, případně opravené chyby.

Co se opraví?

Doktor umí, m.j. rozpoznat a opravit vadné vektorové grafiky. Ty vznikají při přebírání grafik z Calamusu pro Windows 95. Tam editované nebo importované grafiky neodpovídají bohužel vždycky původnímu formátu a v minulosti zůstávaly beze změn. To vedlo k následujícím chybám:

  • Stránky s vektorovými grafikami nebyly vystavěny úplně.
  • Calamus spadl během vytváření stránky.
  • Calamus spadl během tisku.
  • Chyba Vektorový buffer je příliš malý nastávala, i když musel být dostatečně veliký.

Aktuální dokumentkonvertor opravuje dokumenty W95 během načítání. Doktor se tím zabývá také v souvislosti s aktuálním SL a již dříve (chybně) konvertovanými vektorovými grafikami do formátu SL. V dokumentu byla odhalena nová chyba v souvislosti s vektorovými rámečky. Tuto chybu vnitřní struktury opravuje doktor také. Doktor maže i segment, který zanechává Positioner (v 1.x) po kopírování

v dokumentu. Tato chyba vede k zajímavým efektům: Po fyzickém zkopírování velkého obrázku pomocí Positioneru a smazání kopie zůstává rámeček přilepen k dokumentu a dokonce se s ním může i uložit(!). Efekt se naštěstí nerozšiřuje, neviditelný rámeček se po dalším kopírování zahodí. Mechanismus UNDO pracoval v positioneru poněkud nečistě. V poslední verzi už to je zase v pořádku.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/