This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahKde je modul LIN?Rejstřík
  Kalibrace výstupu Rejstřík

Nastavení kalibračních křivek

Nastavení křivek LINearity funguje úplně stejně jako nastavování gra­ dačních křivek obrázků s tím rozdílem, že jimi nastavená korektura se použije na všechny barvy těsně před výstupem na film, nebo do softRippingového PostScriptu.

Přesně to funguje takhle:

4barevné výtažky

RGB ----+
         +
         +
         +--+--> [C] -- --> výstupní intenzita.
         + +--> [Y] -- --> výstupní intenzita.
         + +--> [M] -- --> výstupní intenzita.
         + +--> [K] -- --> výstupní intenzita.
          +
CMYK --+

3barevný výstup

RGB --+
         +
         +
         +--+--> [R] -- --> výstupní intenzita.
         + +--> [G] -- --> výstupní intenzita.
         + +--> [B] -- --> výstupní intenzita.
         +
CMYK ----+

černobílý výstup

RGB ----+
          +
          +--> [K] -- --> výstupní intenzita.
          +
CMYK ----+

Pozor: V protikladu k separačním křivkám nebo gradačním křivkám obrázků se křivky modulu LIN uplatní v nejposlednější fázi výstupu a ovlivňují intenzitu všech barev.

Obsluha: Pro rozumné použití modulu LIN nebývá nutné při každém startu systému pokaždé načítat křivky, když se používá jedno výstupní zařízení. Proto existuje možnost definovat standard, který se nastaví při každém startu modulu.

Definice standardu se přebírá ze souboru s názvem DEFLIN.CK4, který musí být umístěn ve stejném adresáři jako modul LINEARIT.CXM. Nejjednodušší je nastavit v modulu LIN (FrankLIN) správné křivky a povelem ULOŽIT je uložit do adresáře modulů. Přitom musíte v selektoru souborů nastavit cestu do adresáře MODULY a jako název souboru zadat název DEFLIN.CK4 a potvrdit [OK]. Tato nastavení se použijí při každém tisku, pokud je modul LINEARIT v Calamusu načten.

Upozornění: Modul byste měli používat jen když není vaše tiskárna nebo osvitovka lineární a posunuje původně zadané intenzity barev. Modulem LINEARIT lze také kompenzovat nárůst tiskového bodu, což ovšem vyžaduje nejprve vygenerovat kalibrační proužky a ty změřit denzitometrem. V nouzi lze bez nároku ne přesnost vizuálně odhadovat výsledné intenzity srovnáním s tištěným vzorníkem barev nebo stupňů šedi.

Nakonec znovu krátký přehled:

Novinka: Díky modulu FrankLIN máte i v Calamusu(r) možnost zadat hodnoty naměřené denzitometrem a dostat tak kalibrační křivku tiskárny.

(S použitím modulu LIN se dá kalibrace provést nezávisle na dokumentu.)


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahKde je modul LIN?Rejstřík