This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Barevnice HKS


Rejstřík


Modul palet HKS (E, K, N a Z) vám umožňuje používat přímé barvy z palet HKS(r). Jednotlivé barvy HKS(r) můžete přebírat do seznamu a pracovat s nimi téměř jako s ostatními barvami. Není ovšem možné změnit tiskové barvy (hodnoty CMYK), protože ty odpovídají ideálním hodnotám.

Moduly palet HKS poskytují složení barev optimalizované pro standardní tisk. Po vytištění dostanete nejlepší možné přiblížení, které však u některých barev ne vždy ideálně odpovídá. Barevné podání na obrazovce závisí na použitém monitoru, jeho nastavení a kalibraci.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/