This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahOddělení gradační křivky histogramuSmazat parametry histogramu
  Modul histogram Rejstřík

Započítat histogram do obrázku

Tato funkce způsobí (až po potvrzení), že se gradační křivka histogramu započítá do obrázku, vymaže a původní gradační křivka obrazu, pokud byla vytvořena, se opět pověsí na obrázek. Také příslušné nastavení z editoru histogramu se zruší. Tato funkce změní obrázek a nelze už ji vrátit!


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahOddělení gradační křivky histogramuSmazat parametry histogramu