This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Dialog povelových kláves

Makro-Manager 3.0


Obsah

Rejstřík


Smysl a účel, aneb k čemu to je

Obslužná plocha Calamusu zpočátku okouzluje (a mate) zdánlivě nekonečným počtem ikon, pod kterými se skrývají nejrůznější funkce. K tomu přichází také ne zrovna nejmenší menu s mnoha dalšími dialogy a funkcemi.

Všechny funkce můžete přirozeně spouštět myší, ale brzy přijdete na to, že šikovnější a rychlejší je používat Shortcuts, neboli klávesové zkratky. Jsou to kombinace kláves, které jsou definovány, aby vyvolávaly určité funkce.

Mnozí uživatelé nepoužívají s Calamusem dodávané zkratky (povelové klávesy; uložené v souboru CKT) k vyvolávání povelů menu a modulů. Snadno naučitelná obsluha makrorekordéru umožňuje, aby si každý rychle udělal jakékoliv zkratky, potřebné pro každodenní práci.

Je pochopitelné, že makra, která jsou v Calamusu ukládána v chronologickém pořadí podle data založení, jsou uložena ve zcela nepřehledném pořadí.

Zde nastupuje Makromanažer. nabízí mimo jiné pohodlnou možnost třídit seznamy maker a různým způsobem s nimi manipulovat.

Nová verze Makromanažeru 3.0 nabízí navíc ještě další zajímavé luxusní povely, jako nastavitelné okno seznamu maker, ikony funkcí pro skrolovací akce v oknech a dokonce možnost organizovat makra do skupin.

Funkční rozsah je podrobně popsán v dalším textu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Dialog povelových kláves