This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůAkce/nastaveníStránky ukázat jako náhledyCaching aktuální stránky zapnout/vypnout
  Navigátor > Akce/nastavení Rejstřík

Caching

Navigátor poskytuje mnoho nastavení k řízení cache náhledů, která popíšeme dále. Nejprve několik základních vysvětlivek k zacházení s cache v Navigátoru: Cache jsou (malé) obrázky, založené k určitému okamžiku a použijí místo se původních obrazových dat. Zvláště u složitých datových struktur, jako například stránka vyplněná složitými vektorovými grafikami, to přináší enormní zrychlení, protože data z Calamusu se musí počítat a shromažďovat jen jednou. Potom budou cache velmi rychle k dispozici. Tento princip již znáte ze všeobecného obrazového výstupu z Calamusu.

Důležité ale je, že se cache Navigátoru, jejichž obsah se mohl změnit, pravidelně obnovují. Jinak by totiž to, co je vidět v náhledu, neodpovídalo tomu, co je vidět na stránce. Navigátor na to má některé mechanismy, které se starají o aktualizaci náhledů:

  1. Při každé změně stránky, pokud je zapnuto Caching ostatních stran, se obnoví cache právě opuštěné stránky.
  2. Po uplynutí stanoveného časového intervalu se obnoví cache právě aktuální stránky, pokud je zapnuto Caching akt. stránky. Ostatně je nutné obnovovat jen cache aktuální stránky, protože ostatní momentálně nezobrazené stránky se buď nezměnily, nebo byly při opuštění aktualizovány (viz bod 1.).
  3. Kromě toho se budou odpovídající cache obnovovat když uživatel Navigátoru explicitně sdělí, aby Cache(s) aktuální stránky vypočetl znovu nebo Cache(s) celého dokument vypočetl znovu kliknutím na příslušnou ikonu.

Při výpočtu cache se případně otevře stavový indikátor, který ukazuje jak dlouho to ještě bude trvat:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůAkce/nastaveníStránky ukázat jako náhledyCaching aktuální stránky zapnout/vypnout