This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahInformace o moduluOtevřít cedulku v Eddiem
  Notio (Reader) Rejstřík

Založit cedulku

Touto funkcí lze v dokumentu založit na libovolném místě stránky (nebo vedle) novou poznámkovou cedulku.

Přitom můžete volit mezi třemi typy:

Žluté = veřejné poznámky

Tyto poznámky může číst každý modulem Notio­reader.

Oranžové = soukromé poznámky

Ty můžete číst jen tehdy, když jste je sám napsal modulem Notio ve svém Calamusu SL, nebo je napsal někdo jiný (zákazník, kolega nebo paní šéfová) a vyhradil ji pro Vaše číslo Calamusu.

Zelené = polosoukromé poznámky

Můžete je vidět jen tehdy, když má Váš Calamus SL stejné číslo, jako poznámka. Hodí se pro informace kolegovi se stejným číslem Calamusu a pro sdělení informací osvitovému studiu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahInformace o moduluOtevřít cedulku v Eddiem