This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPřednastaveníČekatPřednastavení zohlednit
  Personalizovač > Personalizace > Přednastavení Rejstřík

Od -do

Zde můžete volitelně přednastavit, zda bude v dialogu Personalizovat přednastaven tisk celého dokumentu, nebo aktuální stránky.

Přirozeně tam můžete oblast tisku i dodatečně změnit. Ukázalo se ale jako praktické, přednastavit oblast od-do, což v normálním tiskovém dialogu Calamusu takhle nejde.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPřednastaveníČekatPřednastavení zohlednit