This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPřednastaveníPřednastavení zohlednitPersonalizovat
  Personalizovač > Personalizace > Přednastavení Rejstřík

Číslovačka

Jak bylo již napsáno v kapitole Struktura dokumentu, existuje číslovací klíč [#NUMBER#], kterým lze v dokumentu generovat průběžné číslování. Toto číslování se nastavuje zde.

Počáteční hodnotu [#NUMBER#] lze zvyšovat o nastavený krok, takže se například číslem 4711 počínaje při každém vyvolání textového klíče [#NUMBER#] tato hodnota zvýší například o 3. Při pětinásobném vyvolání se pak vygenerují hodnoty 4711, 4714, 4717, 4720 a 4723.

Volbami při každém použití nebo při každé stránce určíte, jak se má tento klíč použít. Pokud chcete například číslovat vstupenky, kterých je na stránce A4 12, je vhodné do každé vstupenky vložit textový klíč [#NUMBER#] a volit nastavení při každém použití.

Pokud chcete ale vytvořit průběžně číslované faktury a téměř stejný formulář dodacího listu, kde se má stejné číslo na jedné stránce vyskytovat víckrát, a zvýšit se až na další stránce, použijete volbu při každé stránce.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPřednastaveníPřednastavení zohlednitPersonalizovat