This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPoloměr zaoblení rohůRejstřík
  Plochy Rejstřík

Okraj plochy

Okraj ohraničuje plochu a jí vržený stín. Nastavit můžete typ čáry, tloušťku, barvu a výplňový vzorek. Pro okraj stínu se použije stejný vyplňovací vzorek, jako pro stín. Funkce této povelové skupiny jsou podrobně probrány v kapitole Barva. Povely k nastavení druhu čáry jsou popsány v kapitole Linky. Tloušťka obrysu může nabývat hodnot od 0 až do 999,99 bodů. Měrná jednotka je použita z nastavení měrných jednotek v modulu stránky. Tloušťku kontury nastavíte kliknutím na vstupní pole a vložením hodnoty.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPoloměr zaoblení rohůRejstřík