This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahJak vektorizovat modulem SpeedLine:Rejstřík
  Speed~Line Rejstřík

Parametry SpeedLine

Modul Speedline není k dispozici v češtině, proto je obrázek německý a jsou uvedeny překlady jednotlivých bodů:

 
Vyrovnání kontur (Kontur angleichung): Vyrovnáním kontur lze určit, jak přesně má vektorizace sledovat původní konturu vektorizovaného obrázku. Zpravidla je optimální hodnota 80%. Pokud by vznikalo příliš mnoho čar, lze přesnost sledování kontury snížit. Jsou­li vektorizované grafiky hrubé s malým rozlišením a mají zubaté okraje, dá se nižší hodnotou vyrovnání dosáhnout dobrých výsledků.
 
Počet bodů křivek (Kurven–Punktzahl): SpeedLine umí převádět i malé kontury do bézierových křivek. Někdy je potřeba určit, od kolika bodů čar se má vytvořit křivka. Nastavíme­li hodnotu na 2, budou křivky sestávající se ze dvou bodů ponechány jako linie.
 
Korektura horizontální/vertikální (Korrektur horizontal/vertikal:) Funkce tohoto parametru je zřejmá již ze zobrazení ve SpeedLine. Touto funkcí lze korigovat svislé a vodorovné linky.
 
Vyrovnání linií (Linien–Ausgleich): Jak je z obrázku zřejmé, lze zde vyřadit nadbytečné linie. Tímto parametrem lze nastavit maximální vzdálenost bodu čáry v pixlech, který se ještě stane obětí této funkce.
 
Vyrovnání křivek (Kurven–Ausgleich): Speedline vektorizuje často do bézierových křivek, aby co nejlépe vykreslil záhyby rastrového obrázku. Tím pádem vznikají často křivky které jsou téměř rovné. Proto je možné tímto parametrem určit, které téměř rovné křivky se převedou na linky.
 
Čáry / Čáry a křivky (Linien / Linien & Kurven): Zde se volí, zda se budou vytvářet jen rovné čáey, nebo čáry a křivky.
 
Přesnost křivek (Kurvengenauigkeit): V normálním případě je třeba volit hrubé nastavení, protože SpeedLine se pokouší křivky vnitřně optimalizovat. Pokud by u příliš jemných grafik docházelo k nepřesnosti vektorizace, můžete zkusit nastavit jemnější přizpůsobení.
 
Parametry objektového filtru (Objektfilter–Parameter): Při skenování grafik vznikají často nechtěné pixly, které by se neměly do vektorové grafiky zahrnovat. Objektovým filtrem lze určit velikost nechtěných objektů, které se mají vynechat. Filtr lze vypínat a zapínat samostatným přepínačem.
 
Načíst/uložit nastavení (Einstellungen laden/sichern): Když jste našli pro určitý typ grafiky správné nastavení, můžete si jej uložit a samozřejmě zase načíst.
Modul Programm SpeedLine načítá po startu soubor SPEEDLIN.CSL jako soubor parametrů a definuje tím počáteční stav, který lze určit tím, že uložíte parametry pod názvem SPEEDLIN.CSL.
 
Info: Je­li tento přepínač aktivován, ukazuje SpeedLine po dokončené vektorizaci počet vytvořených čar,křivek a objektů.
 
Kontury (Kontur): Je­li tento přepínač aktivován, je barva vytvořené grafiky nastavena tak, že se zobraí jen obrysy grafiky.
 
Autor: Ukáže Copyright.
 
Vektorizace (Vektorisierung): Modul SpeedLine lze opustit kliknutím na 'EXIT' nebo stisknutím klávesy UNDO.
'OK' nebo klávesa RETURN program aktivuje.
Po vektorizaci se objeví malý infodialog informující o počtu objektů, který bude vygenerován.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahJak vektorizovat modulem SpeedLine:Rejstřík