This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Výměna plátů CMYK


Rejstřík


Některé importní filtry pro rastrové obrázky mohou importovat obrázky separované do CMYKu. Tato data se převezmou do Calamusu v separovaném stavu. V praxi se někdy ale může stát, že jsou dva nebo více barevných plátů prohozeno. Pro tento případ, nebo také pro různé barevné efekty je k dispozici tento modul CMYKSWAP (to swap = anglicky vyměnit).

Použití:

Zvolte právě jeden obrazový rámeček obsahující data ve formátu CMYK. Potom nastartujte modul kliknutím na tlačítko SPUSTIT v seznamu modulů. Objeví se malý formulář, ve kterém určíte které pláty se mají vyměnit.

Kliknutí na OK spustí akci.

Poznámka:

Modul si nepamatuje, které pláty už vyměnil. Při novém vyvolání vychází z toho, že např. azurový výtažek obsahuje opravdu data pro azur, i když třeba byl předtím azur zaměněn za jiný barevný plát.

Modulem CMYKSWAP.CXM můžete u obrázků v barevném prostoru CMYK (a jen u nich!) vzájemně vyměňovat barevné pláty.

Nejprve vyberte požadovaný obrázek. Pokud není modul načten, udělejte to nyní. Vyvolejte z menu Soubor položku Externí moduly a v něm klikněte na Načíst a potom Spustit.

V nyní se objevivším dialogu zvolte v levé půlce plát, který se má vyměnit a v pravé půlce plát, za který se má vyměnit.

Nakonec se obrázek přepočítá a nově zobrazí. Nejste–li se změnou spokojeni, můžete pláty vyměnit zase zpátky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/