This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/

Parametry systému


Rejstřík


V modulu parametrů systému, který lze vyvolat jen přes menu Soubor (položka Externí moduly), se nastavují globální parametry, kterými řídíte systémové chování Calamusu. Tyto parametry jsou natolik základní, že jejich definici uvedeme znovu.

Modul systémových parametrů má dialog, ve kterém se mohou nastavit různé tématické skupiny. Zde je jejich popis:

Rozlišení obrazovky

Ve stejnojmenném vstupním poli vpravo dole můžete zadat jaké rozlišení v bodech na palec má vaše obrazovka. Přepínačem Standard se použijí hodnoty předané systémem, které jsou ale zřídkakdy přesné. Nastavíte–li přepínač na Vlastní, použije se zadané číslo. K jeho výpočtu musíte počet bodů vodorovně a svisle dělit velikostí obrazu v palcích. Při šířce obrazu 24 cm a výšce 15,7 cm (to odpovídá 9,44 * 6,18 palce – palec je 2,54 cm) a formátu obrazovky 640 x 400 bodů máme tedy rozlišení 67,8 dpi vodorovně x 64,7 dpi svisle. Jen když budete mít tyto hodnoty přesné, je zobrazení stránky 1:1 správné.

Pozice oken

Zde můžete sami definovat standardní umístění dokumentového okna. Dosud otevíral Calamus nové dokumentové okno tak, že zcela využíval prostor pod modulovou lištou a vpravo od povelového pole. Mezitím se objevilo mnoho utilit, které používají místo na desktopu nebo i v Calamusu ­ například na dolním okraji obrazovky. Proto můžete nyní určit standardní pozici, na které se otevře nové dokumentové okno a jeho velikost. Otevřte si dokumentové okno a umístěte ho tak, jak jej chcete standardně mít. Potom klikněte v modulu Parametry systému v řádce Pozice oken na tlačítko Převzít a uložte parametry. Každé nově otevírané okno bude nyní na uložené pozici. (Klikem na tlačítko Standard smažete nově definovanou pozici a vrátíte se ke standardu.)

Posun všech vybraných rámečků současně

Zde můžete nastavit, zda se mají všechny vybrané rámečky přesunovat současně (standardní volba) nebo se současně stisknutou klávesou [Control]. Nastavíte–li standard a podržíte stisknutou klávesu [Control], bude se ze všech vybraných rámečků přesunovat jen ten, na kterém je kurzor. Překrývá–li se více rámečků, přesunuje se ten nejhornější. Vyzkoušejte si, který režim vám bude více vyhovovat. Když chcete pracovat v režimu jiném beze změny nastavení, podržení klávesy [Control] vás přepne do režimu druhého.

Systémová vyrovnávací paměť

Při startu zabere Calamus téměř celou paměť operačního systému TOS. Zde můžete (a měli byste) určit, kolik paměti Calamus ponechá pro zbytek systému (např. pro NVDI, ovládací panely TOSu a jiné aplikace pod multitaskovým TOSem).

Nové standardní velikosti paměti

Důležité upozornění: Ve spojení se systémovými tiskovými ovladači, které zachycují tisková data Calamusu a přesměrovávají je dále (např. tiskový ovladače as­VDI a NVDI) je důležité, aby hostící systém, ve kterém Calamus běží, měl dostatek volné RAM, aby byl schopen tisková data předávat. V modulu systémových parametrů se nastavují minimální hodnoty volné paměti pro hostící systém, a to pro ST­RAM i pro TT­RAM (nebo odpovídající v hostitelském systému dostupné paměťové oblasti).

V předchozích verzích SL byla standardní velikost paměti, kterou Calamus ponechával svému hostícímu systému k dispozici, nastavena vždy na 128 kB. Při dnešních požadavcích na počítače a RAM žádný div, že mnohá stránka A4 došla na laserovou tiskárnu až po několika minutách, protože například NVDI se muselo spokojit s těmito 128 kB a sotva mělo místo, kudy předávat tisková data.

Od SL99 je standardní hodnota zvýšena na 1 MB. Tuto hodnotu byste měli nejlépe ponechat jak je, nebo ji zvýšit, ale určitě nesnižovat. Jen pro případ, že byste se divili, proč může Váš Calamus pořád použít o 2 MB RAM méně, než jste předpokládali. Teď už víte kde ty dva chybějící MB jsou.

Vektorový výstup

Vektorový výstup Při přeměne z vektorů do rastrových grafik potřebuje Calamus mezipaměť – buffer. Jeho velikost je normálně 128 kB. Objeví–li se při výstupu složitějších vektorových grafik chybové hlášení, musíte tuto hodnotu zvýšit.

Různé přepínače

Zde najdete přepínače k různým funkcím, které jsou nyní vypsány dále:

Seznam písem

Používáte–li mnoho znakových sad, jistě jste si je systematicky roztřídili do odpovídajících podadresářů. Calamus sice hledá soubory písem ve všech podadresářích nastavené cesty pro hledání písem, do může podle počtu podadresářů ale trvat i velmi dlouho.

Když zde zvolíte pole Uložit, vytvoří se v paměti celkový adresář písem a uloží jej pod názvem FILETREE.FNT do adresáře písem. V tomto souboru jsou zaznamenány všechna nalezená písma s cestou k adresářům, ve kterých jsou uložena. Při startu si jej Calamus načte a již ví kde má které písmo a nemusí již prohledávat všechno. Potřebuje–li nějakou znakovou sadu, podívá se do seznamu a nemusí dlouze prohledávat všechny podadresáře aby se k písmu dostal. Nenajde–li se písmo v tomto seznamu, objeví se obvyklé hlášení (viz textový modul). V tomto případě můžete kliknutím na Zkusit znovu vytvořit seznam znovu.

Jak bylo řečeno: Tato funkce má smysl, když máte písma roztříděná do podadresářů nastavené cesty k písmům.

Pokud můžete vycházet z toho, že vaše sbírka písem neobsahuje duplicitní názvy, doporučujeme dokonce nastavit cestu k písmům co nejvýše (tedy třeba i na hlavní adresář disku, třeba D:\) a nechat Calamus jednou celý disk prohledat. Poté na něm najdete nový soubor FILETREE.FNT, obsahující včechna nalezená písma.

Je–li přepínač nastaven na Ponechat, prohledává Calamus při čtení každého načítaného fontu disk znovu.

Cesty systému

Cesty systému mohou být relativní nebo absolutní. Relativní znamená, že se všechny cesty zadávají relativně k adresáři Calamusu. To má smyl zejména tehdy, když jsou všechny adresáře patřící ke Calamusu uloženy v jeho adresáři. Pak je velice jednoduché celý adresář zkopírovat jinam, a cesty přitom zůstanou beze změny.

Obvykle se tento přepínač nechává na hodnotě Relativně, takže všechny přístupové cesty na adresáře v Calamusu jsou uloženy relativně vzhledem k adresáři Calamusu, tedy místo D:\programy\calamus SL\tiskarny je jenom tiskary. V některých případech může být lepší uložit cesty absolutně. Například když v multitaskingu některé jiné programy přenastaví standardní adresář někam jinam než na Calamus, takže pak Calamus neví, ve kterém adresáři se nachází. Když třeba zjistíte, že při ukládání parametrů nesměřuje cesta do adresáře Calamusu, ale například na C:\, měli byste si zjistit který program vám cesty přestavuje a hlavně nastavit cesty jako absolutní.

Také pokud jsou vaše calamusové adresáře a přístupové cesty rozloženy po všech discích, měli byste si nastavit tento přepínač také na hodnotu Absolutní.

Výběr souborů

Zde můžete volit, zda použijete calamusový formulář výběru souborů, nebo ten, který poskytuje systém. Výběr souborů Calamusu jako jediný poskytuje náhledy souborů v typických formátech Calamusu (podrobnosti viz Importní/exportní filtry–> moduly náhledů), možnost vybírat z posledních 16 načítaných souborů nejdůležitějších formátů a také jako jedný načítat více souborů najednou, pokud to má smysl (dokumenty, písma) a jeho obsluhu lze zaznamenat do klávesových maker.

Používáte–li Calamus SL pod Windows, je při přepnutí výběru souborů na hodnotu System vyvoláván standardní výběr souborů Windows. To má také své výhody, neboť se pak dostanete i do okolních počítačů a pod Windows 98 a 2000 můžete okno výběru souborů zvětšovat a používat seznam oblíbených položek. Pod ostatními systémy (Mac a TOS) se při přenputí výběru souborů na System systémový selektor souborů TOSu. Standardní selektor je dost chudý, ale můžete si do adresáře AUTO nainstalovat například výborný sharewarový selektor BOXKITE, nebo Freedom.

Pozor: Některé starší TOSové výběry souborů nemají korektní podporu dlouhých jmen. V takových případech přepněte přepínač na Calamus.

Pozice horních lišt

Zvolíte–li modus optimalizovaná, budou se modulová a souřadnicová lišta při startu Calamusu automaticky co nejlépe umisťovat na horní hraně obrazovky. Tím například odpadá jejich neustálé ruční přemisťování při různě velikých obrazovkách.

Jestliže ale preferujete volné umosťování výše zmíněných lišt, a chcete je mít po startu programu tam, kde jste je nechali, musíte volit vlastní.

Režim importu

Od té doby, co téměř všechny importní filtry Calamusu podporují automatický import, přednastavili jsme soubor parametrů CALAMUS.SET tak, že je importní režim standardně automatický. To znamená, že při importu vidíte ve výběrovém okně soubory všech datových typů, které lze naimportovat právě načtenými importními filtry. Je–li importní režim nastaven na ruční, objeví se jako dříve výběrový dialog, ve kterém je třeba zvolit konkrétní importní filtr. Samozřejmě tím pádem můžete importovat jen soubory těch typů, které umí svolený importní filtr.

Podle toho, jaký je nastavený režim, má podržení klávesy [Control] při vyvolání funkce Import v položce hlavního menu Soubor za následek dočasné přepnutí do opačného režimu, než je v dialogu právě nastaven.

Výstupní formát

Datum

V různých zemích světa se píše datum různě (v Americe např. 2001–02–10, tedy rok – měsíc – den). I tento formát zde můžete nastavit. Přitom předpona D znamená číslo dne, M číslo měsíce a Y (z angl. year) čtyřmístné číslo roku. S přednastavenou nulou – 0 se před jednomístným číslem zobrazuje nula. Malé y zobrazuje poslední dvojčíslí roku.

Několik příkladů pro 31. leden 2001:

0d.0M.Y 31.01.2001
D.M.Y 31.1.2001
y–M–D 01–1–31
Čas

Podobně jako u data lze zde nastavit i formát času. H jsou hodiny, M minuty a S sekundy. Jednomístný údaj minut je zobrazován vždy s levostrannou nulou, u hodin se to dá nastavit pomocí 0H. Předchází–li v formátu malé nebo velké A, zobrazuje se čas ve 12 hodinovém formátu a malým nebo velkým AM nebo PM.

Náhled souborů

Zde můžete zadat hodnotu v milisekundách, po kterou bude Calamus čekat, než se pokusí zobrazit náhled souboru, na kterém je kurzor, v náhledové oblasti fileselektoru pomocí některého z automaticky načtených náhledových filtrů.

Nápověda

Text nápovědy vpravo nahoře v řádce menu (pod Windows jen v celoobrazovkovém režimu) jsou vždy zarovnány doprava. Hodnotnou Pozice určíte o kolik míst vlevo od pravého okraje se mají posunout. Dá se tím například vyhradit místo pro zobrazení systémového data a podobně.

Barvu pozadí i textů nápovědy v rádce menu lze volit, samozřejmě i v režimu TrueColor.

Pozor: V SL–Windows–Packu se texty nápovědy zobrazují podle zvyklostí Windows vlevo v dolním okraji programového okna Calamus. Zde není možná ani změna barvy, ani polohy.

Jen v případě celoobrazovkového režimu (bez lišty Start) se texty nápovědy zobrazují také v liště menu a platí pro ně výše popsaná nastavení.

mrtvé klávesy

Zde se dá nastavit, jestli budou aktivní některé mrtvé klávesy, které však pro čwštinu a slovenštinu nemají význam. Oba tyto jazyky mají klávesnici řešenou na systémové úrovni a nejlepší je všechny tyto mrtvé klávesy Calamusu vypnout.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/