This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Vyhlazení

Otočit obrázek


Obsah

Rejstřík


Tento modul nabízí funkce k otáčení rastrových obrázků v krocích po setině stupně.

Modul má jednu povelovou skupinu obsahující dva přepínače, vstupní pole pro úhel natočení a několik ikon funkcí. Ty vysvětlíme dále.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Vyhlazení