This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Seznam UNDO

Modul UNDO


Obsah

Rejstřík


UNDO = [vyslov: An­Duh], angl., tedy vzít jeden krok zpět.
REDO = [vyslov: Ri­Duh], angl., krok vzatý zpět vykonat znovu.

Modul UNDO je k dispozici od SL2000 a nabízí pro mnohé funkce možnost UNDO a REDO, tedy vzetí akce zpět (a také znovuprovedení již zpět vzaté akce).

Modul UNDO spolupracuje s Calamusem velmi úzce a používá jeho nové inspektorské technologie, aby rozpoznal, zaprotokoloval a dal k dispozici pro UNDO a REDO akce, provedené jednotlivými moduly.

Podstatné funkce (především modulu pro zpracování rámečků) jsou již přestavěny podle metodiky UNDO, i když mnoho dalších modulů ještě nemá všechny funkce přestavěny. Povšimněte si prosím, že vlastní funkcionalita UNDO je vždy v modulu, který funkci provádí. Modul UNDO je jen koordinátor funkcí. Proto budou v budoucnu postupně prováděny meziupdate jednotlivých modulů, které budou rozšiřovat obor funkcí, které lze brát zpět.

Nezapomeňte také, že mnohé samostatně prodávané moduly (Eddie, Paint a další) mají již vlastní velmi účinné metody UNDO.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Seznam UNDO