This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahzpětRejstřík
  Kontrolor verzí Rejstřík

Informace o produktech na webu

Tato stránka vás informuje o výsledku porovnání vašich dat s databází produktů inversu. Kontrolované produkty jsou rozděleny do následujících skupin, ke kterým jsou eventuálně nabízeny další možnosti:

update ke stažení zdarma
V této skupině je přímý odkaz na novou verzi produktu, kterou je možno kliknutím stáhnout.
vyžádat update zdarma
V této skupině produktů jsou zařazeny příplatkové produkty. Zakřížkováním si můžete vyžádat bezplatný update každého jednotlivého produktu. Podmínkou je vyplnění jména, adresy a ostatních údajů na konci webové stránky
koupit upgrade
V této skupině produktů jsou zařazeny příplatkové produkty. Zakřížkováním si můžete objednat placený upgrade na vyšší verzi. Podmínkou je vyplnění jména, adresy a ostatních údajů na konci webové stránky. Dodávka probíhá podle aktuálních obchodních podmínek firmy computer design studio.
číslo verze není v produktu viditelné
V této skupině jsou uvedeny produkty, zpravidla starší, jejichž vnitřní stavba neodpovídá současným konvencím a kontrolor verzí nemůže číslo jejich verze zjistit. V seznamu těchto produktů je u každého uvedeno číslo právě aktuální verze. Doporučujeme stránku vytisknout a porovnat s čísly verzí zjištěnými z infodialogů těchto produktů. Bezplatou aktualizaci, nebo placený upgrade si můžete objednat v sekci objednávek našeho webu, do které jste automaticky navedeni po opuštění výsledkové stránky kontroly.
číslo verze není v databázi
Jedná se zpravidla o starší produkty, jejichž vnitřní stavba neodpovídá současným konvencím a kontrolor verzí nemůže číslo jejich verze zjistit. Navíc u nich není uloženo v naší databázi číslo aktuální verze. Pokud je Vám číslo verze známo, může zaškrtnout políčko, kterým lze vyžádat zavedení čísla verze do databáze.
v naší databance nejsou informace o tomto produktu
Produkty zde uvedené nejsou inversu známy. Zaškrtnutím políčka můžete vyžádat zařazení neznámého produktu do naší databáze.
produkt je aktuální
Není co dodat.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahzpětRejstřík