This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Práce ve vektorovém modulu

Vektorový editor


Obsah

Rejstřík


Ve vektorovém modulu najdeme funkce pro proporční zvětšování/zmenšování, svislý posun, vodorovný posun a natahování od středu obdobné, jako platí ve stránce pro rámečky. Ovládají se stejnými klávesami. Dá se říci, že vlastně objekty uvnitř vektorového rámečky jsou něco podobného, jako rámečky uvnitř stránky a dost podobně se s nimi zachází.

Vektorová forma grafiky je výhodná pro integraci grafik do dokumentu, protože není závislá na rozlišení. Podrobně jsme probrali vlastnosti vektorových grafik v úvodních kapitolách Calamusu.

Vektorový editor obsahuje mnoho výkonných prostředků pro vytváření vektorové grafiky nebo její editaci. Tyto prostředky umožňují vkládat, přesouvat a mazat kotevní body, měnit směr cesty, uzavírat a přerušovat cesty a měnit jejich výplně. Obsahuje také prostředky pro vyříznutí a vlepení cesty, změnu přímky na beziérovu křivku a zobrazení tečen. Pro plochy a kontury můžete vybírat barvy a výplňové vzorky. Jsou zde příkazové skupiny pro výběr stylů, ukončení, tloušťky a barvy čar. Modul vektorového editoru je nahráván při spouštění CALAMUSU. Jestliže není nahrán, stiskněte v menu Soubor položku Externí moduly a v selektoru souborů vyberte VECTOR.CXM. Ve standardním nastavení je definováno automatické načítání vektorového modulu, takže by chybět normálně neměl.

Rámeček vektorové grafiky obvykle obsahuje několik vektorových objektů. Každý se skládá z jedné nebo více cest. Cesta je tvořena z přímek a Beziérových křivek, jejichž tvar je dán umístěním kotevních bodů. Všechny cesty spojené do jednoho uzavřeného objektu mají stejnou barvu a výplňový vzorek, barvu a typ čáry.

Ve vektorovém editoru můžete nastavovat mnoho vlastností vektorové grafiky. Jednoduché základní tvary, podobné jako v modulu ploch, nastavení barev vektorových ploch a kontur objektů.

Cesta se skládá z kotevních bodů, které jsou spojeny tak, že vytváří objekt, který je složen z přímek a Beziérových křivek. Beziérovy křivky se skládají z počátečních a koncových bodů mezi nimiž jsou dva další řídící body, které určují délku a smět tangent:

Cesta se může skládat se z několika spojených čar nebo Beziérových křivek. Výsledná cesta může být otevřená nebo uzavřená jak je zde ukázáno:

Počáteční bod cesty může být indikován šipkou ukazující směr. Tuto šipku je třeba zapnout v dialogu parametrů. Kotevní body jsou zobrazené jako prázdný čtvereček. Konce tangent Beziérových křivek se zobrazují jako malé křížky.

Objekt obsahuje výplňovou barvu nebo vzorek a konturu se stylem, tloušťkou a barvou kontury. Stejná barva, vzorek a atributy čar jsou použity v celém objektu.

Není možné vytvořit vektorové objekty s otvory, které by měly jinou barvu, protože jeden objekt může mít pouze jednu barvu. Chcete–li vytvořit objekt s otvorem jsou možné dva způsoby:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Práce ve vektorovém modulu