This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůSeřadit okna
  Wopper Rejstřík

Nastavit seřazení oken

Funkce se díky ikoně vysvětluje sama.

Všechna stejně

Když zvolíte toto seřazení, budou všechna otevřená okna stejně velká, přičemž může vzniknout více řádek a sloupců.

optimalizovat podle zvětšení

Zde můžete volit, zda se bude aktuální okno, ostatní okna nebo dokonce všechna otevřená okna optimalizovat na zvětšení. To znamená např. u okna dokumentu, ukazujícího stránku DIN­A7 v rozlišení 1:1, že okraje okna se zmenší přesně okolo velikosti stránky a téměř všechna rozlišení obrazovky na to stačí.

Na plnou velikost

Zde můžete volit, zda se bude aktuální okno, ostatní okna nebo dokonce všechna otevřená okna zvětšovat na plnou velikost. Tou je míněna standardní velikost okna, ve které se dokumenty obvykle v Calamusu otevírají. Obvykle vyplňuje prostor mezi levým a pravým okrajem obrazovky, modulovou lištou. V modulu Parametry systému můžete tuto standardní velikost a umístění okna také změnit, např. aby se na spodním okraji ponechalo místo na další prvky nebo okna.

Ikonifikovat

Zde můžete volit, zda se bude aktuální okno, ostatní okna nebo dokonce všechna otevřená okna ikonifikovat. Ikonifikovat znamená, že se okno dokumentu zmenší na čtvereček umístěny dole vlevo na okraji obrazovky. Oproti ostatním programům nedává Calamus u ikonifikovaného okna jen jeho zástupný symbol, ale i v tomto miniokně zobrazuje ještě WYSIWYG jeho obsah!

Zařadit vedle aktuálního

Zde můžete volit, kde budou ostatní okna Zařazena vedle aktuálního okna. Zvolte odpovídajícím způsobem některé poziční tlačítko. Přitom můžete navíc určit, zda má aktuální okno udělat místo jiným oknům, např. že se zmenší na 50 % své aktuální velikosti nebo má zůstat stejné (hodnota = 0 %).

Jen okna dokumentů

Tento přepínač způsobí, že se nebudou měnit jiná okna jako např. okna textového editoru Eddie nebo okno Navigátoru apod.

Tento dialog ukazovat vždy

Je­li tento přepínač nastaven, objeví se dialog nejen při kliknutí na ikonu Nastavit seřazení oken ale také u Seřadit okna.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůSeřadit okna