This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahVDIPrint – způsob funkceRejstřík
  VDIPrint Rejstřík

VDIPrint – známé problémy

Provoz tiskového ovladače VDI je zpravidla bezproblémový. Pokud by přece jen došlo k problémům, najdete v tomto odstavci jejich popis a jejich řešení.

Pomalejší tisk v barvě nebo stupních šedi

V závislosti na rychlosti počítače, rozlišení a rozhraní, přes které je tiskárna připojena, může výtisk ve vysokém rozlišení v režimu NVDI "True Color" trvat i velmi dlouho. (především u barevných inkoustových tiskáren s vysokým rozlišením.)

Řešení:
Přepněte v řídicím panelu NVDI tiskárnu ze stupňů šedi na černobílou, nebo z "True Color" nebo "16 mil. barev" na "8 barev".

Ale žádný strach: I v tomto modu se vytisknou všechny barvy nebo stupně šedi. Rozdíl tkví v tom, že rastrování meziodstínů nebude dělat NVDI a jeho drivery, ale sám Calamus.

Přitom můžete používat nejen rastrgenerátor (což lze doporučit především u laserových tiskáren), ale na přání lze nasadit i v Calamusu vestavěný dithering ­ řizený rozklad (vhodné pro inkoustové tiskárny).

Vyvolejte jednoduše rastrgenerátor (v tiskovém dialogu) a určete zde, zda se má použít vestavěný řádkový rozklad.

Jako bonus tiskový ovladač VDI v osmibarevném režimu silně komprimuje vytvořená data, takže výtisk je podstatně rychlejší.

Přirozeně můžete také použít modul StarScreening nebo filtr Dithering modulu Filtr pro vytvoření stochastického "Floyd­Steinbergova" rastru, které lze tisknout v osmibarevném režimu.

Pád při startu Calamusu / načtení ovladače

Když jiné programy, používající VDI korektně tisknou, může být chyba v ovladačích .SYS (viz také "Nic nejde"). Zkuste nejdřív tisknout z jiných aplikací na různé tiskárny. Pokud tisk funguje na všech tiskárnách, nahlašte chybu. Jinak zkuste vyměnit chybný ovladač nebo si obstarejte update NVDI.

Nic nejde

Zkuste nejdřív zda tisk přes VDI funguje i z jiných aplikací. Není­li to tak, je třeba hledat chybu v instalaci VDI. Kontrolujte v tomto případě, zda je všechno správně nastaveno.

Instalujte ev. nové soubory ovladačů MACPRN.SYS a PAGEPRN.SYS z adresáře GEMSYS.

Důležité: Tyto soubory fungují až od NVDI verze 4.11!

720 dpi a více

Nefunguje­li tisk ve vysokém rozlišení, může to mít různé příčiny. Zkuste nejdříve, jestli je na disku dost volného místa. Pro barevný tisk jedné stránky A4 v 720dpi v režimu True­Color potřebujete až 150MB (!) na spoolové partition VDI; Když není založena (lze od NVDI 4.11), je to ta partition, ze které startuje Calamus.

Pokud je místa dost, ale přesto tisk nejde, ověřte si nejdříve, jestli jste nainstalovali aktuální verze ovladačů pro VDI (PAGEPRN.SYS, MACPRN.SYS atd.).

Když tisk v nízkém rozlišení funguje a ve vyšším ne, není chyba normálně v tiskovém ovladači VDI pro Calamus, ale někde mezi ovladačem VDI a tiskárnou a tam je třeba ji hledat. Obraťte se v tomto případě na dodavatele nebo na servisní linku (N)VDI.

Chybné rozlišení

V tiskovém dialogu Calamusu se neobjeví to rozlišení, které jste nastavili v ovládacím poli pro ovladače VDI. Pracujete pravděpodobně se starší verzí NVDI nebo jste zapomněli instalovat novou verzi kontrolního pole. Obstarejte si nejnovější verzi modulu CPX.

Neplatné VDI­Handle

To je chybové hlášení VDI. Bohužel nás k tomuto zřídka se vyskytujícímu hlášení nic nenapadá. Vypadá to na chybu ve VDI, která se zřídka objevuje.

Chybová hlášení

Bez GDOSu nemůže být tiskový ovladač načten

Bez GDOSu nemůže být tiskový ovladač načten

Na tiskárnu VDI není přístup

Z nějakého důvodu tiskárna neodpovídá. Zkontrolujte nastavení VDI a velikost volné paměti v souboru CALAMUS.SET.

Nastavená tiskárna VDI používá neplatný datový formát

Ovladač hlásí formát, který Calamus ještě neumí vytvořit. Ohlašte tuto chybu bezpodmínečně firmě cds.

Paměť je plná, nebo je nastavený formát příliš veliký

Calamus nemá dost paměti pro založení bufferu pro konverzi dat do formátu VDI. Zapněte virtuální paměť Calamusu a pokuste se tiskový ovladač ještě jednou načíst.

Známé problémy s PowerMacintosh

Při použití ovladačů VDI na PowerMacu by měl být instalován minimálně systém 7.5.3 Rev. 2. U starších verzí dochází k pádům systému.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahVDIPrint – způsob funkceRejstřík
top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?