This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahNačítání písemVytváření rámečku
  Začínáme s Calamusem > První dokument Rejstřík

Nastavit layout

A nyní nadefinujeme stránkový layout:

  1. přesuňte se do modulu Pomocné linky kliknutím na jeho symbol v modulové liště:

    V okně se objeví jeho povelové pole:

  2. klikněte na symbol Nastavit sloupcovou sazbu

  3. zadejte do formuláře číselné hodnoty podle obrázku (dole) a zadání ukončete kliknutím na [OK]

  4. přesuňte se do povelové skupiny viditelnost kliknutím na ikonu:

    Poté se objeví povelová skupina:

  5. nastavte podle obrázku viditelnost okraje rámečků a pomocné linky pro sloucovou sazbu

TIP! V modulu Stránka najdete volbu Nastavení jednotek, kde můžete nastavit jednotky, které se používají v dokumentu.

(Podrobnosti k tomu jsou v sekci Stránkově orientované moduly > modul Stránky a vrstvy > Stránková montáž > Nastavení měrných jednotek)


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahNačítání písemVytváření rámečku
top top

© 1998–2019 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
Máte otázky? | Našli jste překlep, nebo chybný překlad?