This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPřetékání textuZpracování textu
  Začínáme s Calamusem > První dokument Rejstřík

Pomocné linky a pravítka

Nyní zbývá titulek:

  1. V liště souřadnic zvolte nástroj Lupa.

  2. Jeho pomocí zvolte zobrazení tak, abyste viděli přibližně horní třetinu stránky

  3. přesuňte se do modulu pomocných linek, povelové skupiny numerické umístění

  4. klikněte na symbol přidání pomocné linky

    a v dialogu zaškrtněte vodorovnou linku a zadejte souřadnici 2 cm:

    Poté klikněte na více a zadejte souřadnici 6 cm.
  5. vytvořte textový rámeček mezi právě vzniklými pomocnými magnetickými čarami,

Pokud jste mezitím nevypnuli magnetické linky, chytí se textový rámeček našeho titulku automaticky do našich sloupců.

TIP! Většina často používaných funkcí má také klávesovou zkratku. Existuje–li pro funkci klávesová zkratka a je–li kurzor myši nad její ikonou, objeví se v info bloku. Lupu lze třeba aktivovat klávesovou zkratkou Ctrl–Y. Pomocné linky lze umisťovat také podle oka.

Podrobnosti o pomocných linkách najdete v sekci Stránkově orientované moduly > Modul pomocných linek.

Po provedení všech operací této kapitoly vypadá stránka následovně:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPřetékání textuZpracování textu
top top

© 1998–2019 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
Máte otázky? | Našli jste překlep, nebo chybný překlad?