This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahMaskováníRejstřík
  Začínáme s Calamusem > Jemná doladění Rejstřík

Dokončení

Konečně jsme pokročili do konečné fáze našeho malého úvodu do Calamusu SL 2000 (lite).

  1. vytvořte obrazový rámeček, který podpoží celkový formát A4 [X=0–0.3, Y=0–0.3] a [dX=21.6, Y=30.3], rozměr obsahuje i tzv. spadávku.
  2. importujte obrázek OCNLIF02.TIF,
  3. přesuňte se do povelové skupiny Speciální funkce rámů a klikněte na symbol Nastavení řídících křivek

  4. ve formuláři této funkce změňte jas a kontrast. V náhledovém okně je vidět účinek křivek na obrázek

  5. nakonec umístěte nově vytvořený rámeček s rastrovou grafikou do pozadí

TIP! Pokud musíte pracovat s rozsáhlým textem, použijte integrovaný textový editor, pomocí kterého můžete pohodlně zpracovávat všechny texty. Textový editor vyvoláte v modulu Text v povelové skupině Nástroje kliknutím na symbol Textový editor.

Srdečně Vám blahopřejeme,

Váš dokument je hotov!

Při další práci s Calamusem používejte nápovědu a manuál online na adrese www.calamus.net.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahMaskováníRejstřík
top top

© 1998–2019 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
Máte otázky? | Našli jste překlep, nebo chybný překlad?