This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
StartInhoudDateiauswahl-ButtonsLijst
  Calamus 2015 Index

Dialoogpaneel voor objecten

Om van een diskette of hard-disk fonts, modules en import-/export-divers te kunnen laden, maar ook andere objecten te kunnen kiezen, werd het zogenaamde objectkeuze-dialoogpaneel in Calamus geïmplementeerd:

Alle elementen hebben namelijk behalve hun korte filenaam (maar acht letters) nog een uitvoerige naam (maximaal 26 letters of cijfers), die van het element een genuanceerdere omschrijving geeft. Onder deze uitgebreidere naam worden deze ze in deze lijst getoond. De bediening van deze dialoogpanelen verschilt onderling iets, maar hier wordt in het desbetreffende hoofdstuk uitvoeriger op ingegaan. Bij alle drie dialoogpanelen zijn zowel de lijst alsook de velden Wissen, Alles wissen, Laden en Vervangen gelijk, behalve dat wissen hier niet het fysiek wissen van hard-disk of diskette betekent, doch uitsluitend het verwijderen uit de actuele lijst.

De invoer-elementen afzonderlijk:


Copyright © invers Software (Home)
Laatst gewijzigd op 12 december 2015

StartInhoudDateiauswahl-ButtonsLijst