This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahUživatelské rozhraníMenu: Calamus
  Calamus 2015 Rejstřík

Menu

Stále k dispozici – hlavní menu

Některé povely Calamusu nejsou spojeny s určitým modulem, ale musí být k dispozici kdykoliv. To jsou povely z lišty hlavního menu. Protože se tam nevejdou všechny, byly uspořádány do roletového menu. Název roletové vychází z toho, že jakmile se kurzorem dotknete některého z položek hlavního menu Calamus, Soubor nebo Možnosti, Okno nebo Nápověda zcela nahoře na obrazovce, nebo v horní části okna Windows–Packu, vypadne z něj automaticky jako roleta nabídka skrytá pod položkou nahoře. Když pak na některou položku menu kliknete myší, spustí se již příslušný povel.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahUživatelské rozhraníMenu: Calamus