This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahGlosář
  Calamus 2015 Rejstřík

Rejstřík

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A
Absolutní řádkování
Accessory
Adresář
Aktivní bod
Alert
Algoritmus
ASCII

B
Barevný systém
Barevný výtažek
Barva
Bézierova křivka
Bit
Bitová mapa
Blok
Bloková sazba
Bod
Byte

C
Cache
Calamus info
Calamus na Internetu
CALAMUS.SET
Charakteristika
Chybové hlášky Calamusu
Cicero
Číslo strany (nastavit)
Clipboard
CMYK
Co znamenají koncovky souborů Calamusu?

D
Další okno
Další strana
Datový soubor
Designérská výška
Desktop Publishing
Dialogy
Disk
Displej kombinace kláves
Displej souřadnic
Divis
Divoká karta
Doinstalace dokoupených produktů
Dokument
Dokumentové okno
Dokumentové strany/vzorové strany/tiskový arch
DPI
DTP
Duplicitní názvy objektů

E
Editor
EPS
Exportování
Exportovat
Externí moduly

F
Figurální sazba
Fixace dokumentu
Font
Formátování

G
GB
Geviert
Globální a lokální makra
Glosář
Gradační křivky

H
Hardware
Hardwarové požadavky
Historie adresářů
Historie souborů
Hodnota jasu
Hodnota šedi, stupeň šedi
Hotline

I
Ikona
Importování
Importovat
Informace o intenzitě
Instalace
Instalace na pevný disk
Instalace programu
Interface

J
Jak to je se standardními soubory?

K
kB
Kerning
Klávesa pro povelovou sekvenci
Klávesami Esc/Undo/F12/F15 dále
Klávesový rekordér
Kmenová stránka
Kombinace kláves
Koordinace stránek
Koordináty
Kotva
Kurzíva
Kurzor myši
Kuželková velikost

L
Laserová tiskárna
Layout
Levá strana
Ligatura
Lišta modulů
Lišta souřadnic
Lupa

M
Magnetické rámečky
Mailbox
Makro
Maticová tiskárna
MB
Menu
Menu Nápověda
Menu: Calamus
Menu: možnosti
Menu: okno
Menu: soubor
Mikroprocesor
Modul
Moiré
Monochromní obraz
Myš

N
Načíst
Načíst dokument
Načtené dokumenty
Náhled
Náhled tiskového archu
Nahradit
Nákup modulů online
Nastavit hledací cesty
Nastavit virtuální paměť
Nastavit výstup na obrazovku
Nastavit způsob kopírování
Nastavit zvětšené zobrazení
Nátisk
Nový výpočet textu

O
O programu Calamus
Odťuknutí
Ofsetový tisk
Online-Handbuch
Opustit Calamus
Ořezové značky
Ovládač
Označení disku

P
Parchant
Patky
Pevné klávesové zkratky v dialozích
Pevný disk
Pica
Piktogram
Písma grotesk
Pixel
Podřezání
Pomocná hlášení vypnout/zapnout
Pomocné linky
PostScript
Posunout modulovou lištu na konec
Posunout modulovou lištu na začátek
Povelová sekvence s klávesou Alt
Povelová sekvence s klávesou Control
Povelová sekvence s levým SHIFTEM
Povelová sekvence s pravým SHIFTEM
Povelové klávesy
Pracovní okno
Pravá strana
Právní aspekty
Předchozí okno
Předchozí strana
Přehled znakové sady
Přepnout na druhý monitor/počet barev
Příkazová skupina
Příkazové pole
Přímá barva (doplňková)
Přizpůsobení Calamusu SL
Proklad – prostrkání
Proporcionální písmo
Proporcionální zvětšení

R
Řádka pro cestu
RAM
Rámeček
Rastr
Rastrová kresba
Refresh view
Registrace Calamusu online
Režim posunování dokumentu (ručička)
Řídicí program
RIP
Rolovací lišta
Rolovací menu (Pull-Down-Menu)
Rozhraní
Rozlišení
Různé...
Rychlá instalace

S
Šálek kávy
Sazba do bloku
Scanování
Šedý obraz, obraz v šedé paletě
Separace barev
Seznam
Seznam souborů a zadávání názvu souboru
Šířka písma
Šířka rámečku
Smazat
Smazat všechno
SoftRipping(r)
Software
Souřadnice
Soutisková značka
Statistika aktuálního dokumentu
Stavební prvky stránky
Stránkování
Stránkový díl

T
Textový styl
Tisk ofsetem
Tisknout
Tiskový list
Tlačítka selektoru souborů
Tok textu
Třídění souborů
Tvarová sazba
Typ souboru
Typografie
Typy souborů – koncovky

U
Uložit aktuální dokument
Uložit jako...
Uložit nastavení
Uložit všechny dokumenty
Úvod
Uživatelské rozhraní

V
Vdova
Vektorová grafika
Velikosti zobrazení
Verzálka
Virtuální paměť
Vlasová čára
Vložit dokument do aktuálního dokumentu
Vložit přístupový kód
Volná barva
Výběr objektů
Výběr souborů
Výběr souborů: zvláštní funkce
Vybrat všechno
Vyhledávací znaky
Výměnný disk
Vynucení manuálního režimu importu
Výška rámečku

W
WinPack
WYSIWYG

X
x–ová pozice rámečku/myši

Y
y–ová pozice rámečku/myši

Z
Záhlaví
Zahodit změny v aktuálním dokumentu
Základy
Zalomení
Založit nový dokument
Zařízení pro fotosazbu
Zarovnání
Zavírač adresářů
Zavřít aktuální dokument
Znaková sada
Zobrazení 1:1
Zobrazení celé strany
Zvětšené zobrazení
Zvláštní funkce dialogů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahGlosář