This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahKlávesami Esc/Undo/F12/F15 dáleŘádka pro cestu
  Calamus 2015 Rejstřík

Výběr souborů

Řekni mi, jak se jmenuješ: Selektor souborů

Chcete–li načíst soubor z diskety nebo pevného disku, nebo ho uložit, jsou tato data uložena na médium pod nějakým názvem. Jak jistě víte, sestává se toto jméno u starších systémů s krátkými názvy z osmi písmen následovaných tečkou a třímístného typu. K tomu ještě přichází informace, ve kterém adresáři má soubor být. Aby se zadávání názvu souboru a adresáře ulehčilo, byl již do operačního systému již vestavěn selektor souborů (angl. file selector box). Protože obsluha tohoto standardního selektoru je dost nešikovná, obsahuje Calamus zcela nový, podstatně rozšířenou verzi selektoru, která se obsluhuje podstatně jednodušeji.

Celý formulář selektoru souborů vypadá takto:

Nadpis nahoře informuje, pro jakou funkci se má název souboru vybrat nebo zadat. V centru formuláře jsou soubory v adresáři. Pod tím vidíte název momentálně zobrazeného adresáře a ještě pod ním vstupní pole pro název souboru. Na pravém kraji je možnosti třídění a ikony pro zvláštní funkce.

Calamusový selektor souborů, jeden z ústředních dialogů při vaší každodenní práci, poskytuje opravdu komplexní pohled. V listovatelném seznamu tu je vidět současně až 25 souborů.

Jeho vstupní a ovládací prvky jsou:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahKlávesami Esc/Undo/F12/F15 dáleŘádka pro cestu