This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahTlačítka selektoru souborůSeznam
  Calamus 2015 Rejstřík

Výběr objektů

Aby se dal spravovat z disku načtené moduly, písma, filtry a jiné objekty, byl do calamusu zabudován tzv. formulář výběru objektů:

Všechny odpovídající prvky mají kromě opravdu krátkých osmimístných názvů souboru také podrobnější název s podstatně větší vypovídací schopností. Pod tímto podrobným jménem jsou uvedeny v tomto seznamu. V obsluze tohoto formuláře jsou sice malé rozdíly mezi prvky, na ty ale dojdeme podrobném popisu v odpovídající kapitolách. Všechny tři formuláře jsou seznamy vedle kterých sjou tlačítka Smazat, Smazat vše a Načíst respektive Nahradit.

Jednotlivé vstupní prvky:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahTlačítka selektoru souborůSeznam