This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahNahraditVolná barva
  Calamus 2015 Rejstřík

Barva

Calamus vám nabízí možnost pracovat v různých barevných systémech až do TrueColor (s 16,7 miliony barev). Kromě toho můžete používat hotové barevné palety a přímé barvy.

Seznamy barev poskytují ve svých povelových polích různé moduly, například modul Linky.

Kliknutím na některou barvu v tomto seznamu můžete obarvit vybraný objekt.

Možnosti nastavení barvy a výplňového vzorku jsou natolik mnohostranné, že jsou soustředěny v samostatném modulu, který musí být v Calamusu vždycky načten. Jeho název je COLOR.CLL a nachází se v adresáři SYSTEM.

Obsluha dialogu pro nastavení a změny barev a výplní je popsána v kapitole o modulech v podkapitole Správa barev. Protože se dialog pro správu barev může vyvolávat v různých jiných modulech, je to jeden z nejdůležitějších systémových modulů a proto je v souladu s tím zařazen do kapitoly celosystémových modulů.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahNahraditVolná barva