This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůOtázky na upgradeEmulator i v plné verzi?Je výstup PostScriptu stále ještě tak chybný?
  Calamus FAQ > Calamus > Otázky na upgrade Rejstřík

Jsou plánovány nativní verze pro Windows bez emulátoru?

IPlánuje se nějaká verze pro Windows bez emulátoru? Jestli ne, proč ne? (Calamus 95 byl přece nativní)?

Existovala již téměř hotová nová verze odvozená od Calamusu 95, nativní pro Windows, tak zvaný Calamus Digital Publisher v2, zkráceně CP2. Tento CP2 byl firmou MGI, která vlastní copyright na Calamusm koncem roku 1998 krátce před dokončením z důvodů, které nejsou známy, odstaven a nebyl dán do prodeje. Poté byl zpřístupněn Calamus SL naším úsilím i jako WindowsPack, což může být přirozeně jen kompromis. Z důvodů výkonu preferujeme Calamus na počítačích Apple, i když počet prodaných instalací pro Windows je momentálně neméně tak zajímavý.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůOtázky na upgradeEmulator i v plné verzi?Je výstup PostScriptu stále ještě tak chybný?
top top

© 1998–2023 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?