This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůOtázky na upgradeJsou plánovány nativní verze pro Windows bez emulátoru?Rozšiřují se osvitová studia pro Calamus?
  Calamus FAQ > Calamus > Otázky na upgrade Rejstřík

Je výstup PostScriptu stále ještě tak chybný?

Je výstup PostScriptu z Calamusu95 pod Windows98 stále ještě chybný?

Starý PC program Calamus95 již není vyvíjen ani udržován a my pro něj neděláme žádné nástroje, moduly ani update. Proto nemůžeme nic říci ani k výstupu PostScriptu z Calamusu 95.

Calamus SL dostal mezitím jako zvláštní příslušenství modul Bridge (plná verze 4.0), který umožňuje exportovat celé dokumenty Calamusu, jednotlivé stránky, nebo i jednotlivé rámečky do PostScriptu Level 1 nebo 2 s vloženým písmy jako PS nebo EPS. Tato produkční cesta je velmi stabilní a je stále více uživateli používána jako alternativa ke Calamusu vlastnímu SoftRippingu.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůOtázky na upgradeJsou plánovány nativní verze pro Windows bez emulátoru?Rozšiřují se osvitová studia pro Calamus?
top top

© 1998–2023 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?