This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůSupportSupportHlášení chyb (Bugreports)
  Calamus FAQ > Support Rejstřík

Chybové hlášky Calamusu

Seznam všech definovaných čísel chybových hlášení Calamusu
(Stav: 24.09.1991)

Chyby s vlastním alertboxem (samovysvětlující)

4 Plná paměť
18 Dokument má nepodporované číslo verze
25 Chybný formát souboru (soubor není dokument)
30 Dokument nemůže být uložen, protože obsahuje písma, která nejsou licencována pro tento Calamus (osvitová verze)
32 Nelze dodržet limity pro sazbu do bloku (minimální/maximalní šířka mezery)
33 Není načten modul pro správu písem
44 Výstup obrázku není možný, protože není načten modul separace
45 Výstup obrázku není možný, protože není načten modul pro dekomprimiaci
48 Není k dipozici žádné další okno
64 všeobecná chyba čtení
65 všeobecná chyba zápisu souboru
66 Neočekávaně nalezen konec souboru
67 přístup k souboru odepřen
68 neznámý disk
69 Timeout při přístupu k souboru
70 vadné sektory
71 GEMDOS nemá žádné další souborové handles
72 soubor nenalezen
73 cesta nenalezena
74 plná disketa/disk
75 disketa chráněna proti zápisu
76 Nespecifikovatelná chyba ve vstupně výstupním systému
78 Chybný formát souboru
79 Interní chyba v GEMDOSu
101 V liště už není místo pro další moduly
112 Modul nenalezen
303 Chyba při konverzi dokumentu 1.09N
311 ručně přerušený tisk
313 příliš málo paměti pro tisk
314 Interní chyba v tiskovém ovladači
315 Speciální tisková chyba (hlášení podává tiskový ovladač)
316 Timeout při tisku
317 tiskárna je offline
318 papír došel
319 Speciální tisková chyba ­ Option k automatickému opakování
329 tiskový ovladač nepodporuje tento povel
330 Interní struktura tiskového ovladače je poškozená
340 Přetečení ve výstupu stránky (Objekt > 2 Mld. pixlů)
341 Vektorové objekty v+ětší než 32.000 x 32.000 pixlů nelze tisknout.
342 poškozená struktura fontu

Další chyby s vlastním alertboxem

I chyby v této rubrice mají všechny svůj vlastní alertbox a jsou vyžadovány k zobrazení zvláštních situací, například když se má hlášení měnit podle parametrů. Pokud by modul nebo programová rutina nezadaly číslo chyby, zobrazí se jako "neznámé číslo chyby ..." gezeigt:

160 Rámeček nenalezen:
Zvolená funkce vyžaduje (vybraný) rámeček určitého typu
161 Vybrán více než jeden rámeček:
Zvolená funkce může zpracovávat současně jen jeden rámeček.
176 Chyba při řetězení textového rámečku:
Příslušné hlášení závisí na právě probíhající akci (např. "Rámeček je již zřetězen")

Následující chyby nastávají u chybných nebo nelicencovaných souborů:

144 Font není licencován pro tento Calamus
192 soubor nemá standardní formát Calamus
193 soubor není filtr/modul
194 chybný typ ovladače
195 modul je chybný
196 ovladač/modul není pro Calamus S
197 nesouhlasí kontrolní součet
198 ovladač/modul není licencován pro tento Calamus

Chyba nastávající v souvislosti se správou slovníku:

200 prázdné slovo (délka 0)
201 slovo příliš dlouhé
202 slovo nenalezeno
203 Chyba ve struktuře složeného slova
204 prázdný slovník
205 neznámý znak ve slově
206 dosažen konec slovníku
207 složené slovo se skládá z příliš mnoha částí
208 není načten slovník nebo dělicí pravidla
209 nespecifikovatelná chyba

Další chyby:

300 čtení dokumentu je přerušeno, protože nelze načíst písmo
301 příliš mnoho stránek v dokumentu:
Pokud nastane tato chyba, měli byste se opravdu zamyslet a svůj dokument rozdělit na menší části. Překročili jste maximální hranici 999.999 stran ...
302 v zadané oblasti není žádný rámeček:
pokusili jste se vytvořit skupinový rámeček z 0 (nula) rámečků
360 Objekt nelze smazat, protože se používá:
tato chyba nastává v souvislosti se seznamy (barvy, stily atd.).
700–799 stavové kódy pro komunikaci mezi Calamusem a zvláštními moduly (závisí na typu modulu)
800–999 Lokální stavové určitých funkčních jednotek/modulů:
Tyto chyby by neměly nikdy nastat. Pokud se to přesto stane, nahlašte je i s číslem computer design studiu. Dokument byste měli uložit, protože není jasné jestli to je fatální chyba nebo ne.

Interní chyby

všechny zde popsané chyby vlastně nesmějí nastat. Pokud k tomu přece jen dojde, ukazuje to na chybu v programu nebo některém z modulů. Proto jsou hlášeny jako interní chyba ...":

1 porušená struktura paměti:
Tato chyba je fatální. Měli byste okamžitě své dokumenty uložit (pro jistotu pod jiným názvem).
2 neznámý segment paměti
3 neplatný handle segmentu
5 chybný modus při přístupu na paměťový segment
6 ofset mimo hranici segmentu
16 Chyba během obsluhy chyb (2, 3, 5, 6, 16):
Calamus nebo modul vyslal při správě paměti chybnou objednávku. Měli byste svůj dokument uložit pod jiným názvem a restartovat Calamus.
17 chybné zřetězení segmentů dokumentu
19 chybný index seznamu
20 segment dokumentu je neznámého typu
21 segment dokumentu nenalezen
22 struktura zřetězení segmentů dokumentu je poškozena
31 neplatný odkaz v segmentu dokumentu (17, 19, 20, 21, 22, 31):
Calamus nebo modul vyslal při správě dokumentu chybnou objednávku. Měli byste svůj dokument uložit pod jiným názvem a restartovat Calamus.

Následující chyby jsou velmi speciální a neměly by nikdy nastat. Pokud přece, jsou tyto chyby normálně opravdu neškodné:

42 chybné parametry v obrazových datech
43 chybné parametry ve výstupu obrazu
49 chybné parametry ve správě okna
50 chybné parametry ve správě okna (okno je zavřené)
77 neznámé číslo chyby TOSu
80 chybné parametry ve správě souborů
100 chybné parametry ve správě modulů
128 chybné parametry ve výstupu obrazu

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůSupportSupportHlášení chyb (Bugreports)
top top

© 1998–2024 invers Software. Všechna práva vyhrazena. | Soukromí
| Našli jste překlep, nebo chybný překlad?