This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůSpuštění modulu
  Archová montáž PRO Rejstřík

Instalace

Zkopírujte příslušný modul ARCH2002.CXM do adresáře s moduly. Nastartujte Calamus a v menu Soubor volte funkci Externí moduly. Načtěte modul ARCH2002.CXM a pokud se mezi načtenými moduly vyskytuje Archová montáž light, smažte jej. Potom uložte nastavení pod bodem Možnosti - Uložit parametry. Tím Vám bude vyřazovací modul po každém startu Calamusu k dispozici.

Přímé spuštění z dialogu externích modulů ukáže infobox, ve kterém je uvedeno číslo verze a copyright.

POZOR: Starý Nutzen-modul od mgi/DMC, ani jakákoliv lite verze archové montáže nesmí být s modulem archové monáže PRO načten současně!


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůSpuštění modulu