This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Instalace

Archová montáž PRO


Obsah

Rejstřík


V dodávané konfiguraci Calamus SL se nachází light verze modulu archové montáže, který slouží k řazení menších stránek na větší formáty. Jeho funkce jsou dostačující pro tisk na počítačových tiskárnách, ale nedá se použít k osvitu. Plná verze tohoto modulu již nemá omezené rozlišení, pracuje s libovolným formátem stránky a řadí na něj libovolně přiřaditelná seskupení stránek dokumentu. Protože se v zásadě neohlíží na momentálně nastavenou velikost stránky výstupního zařízeni, lze tak ve spojení s příslušnými ovladači (Například TIFF driver firmy adequate systems) vytvořit zcela libovolně definovanou tiskovou formu.

Úloha vyřazovacího nástroje je jasně určena. "Vyřazování" přece znamená připravit písmovou sazbu, nebo tiskovou stránku k zařazení do tiskové formy tak, aby pořadí stránek odpovídalo postupu skládání tiskového archu. Tím pádem slouží modul k tomu, aby vámi vytvořené jedno nebo dvoustránkově vytvořené dokumenty seřadil a vytiskl podle pravidel skládání do archu vícestránkové tiskové formy.

K tomu přistupují užitečné a účinné pomůcky jako je automatické nastavení velikosti pro tisk korektur nebo automatické řazení do oltářových prospektů.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Instalace