This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPrincip vyřazováníDruhy vyřazováníVýstupní oblast
  Archová montáž PRO > Princip vyřazování Rejstřík

Rozsah dokumentu

Vyřazovací modul očekává podle druhu vyřazování určitý minimální počet stránek v dokumentu, pro který má vyřazování smysl.

Žádné podmínky nejsou pro jednotlivé stránky. Zde se vlastně nejedná o vyřazování, ale o automatické přizpůsobení velikosti stránek tištitelné ploše při tisku korektur.

Seznam - kniha (2stránkově) - sešit (2stránkově). Při tomto způsobu vyřazování musí být celkový počet dělitelný dvěma. (CDK stránek na výstupní stránku =2)

kniha (4stránkově) - sešit (4stránkově). (CDK stránek na výstupní stránku =4)

Při tomto způsobu vyřazování jsou různé možnosti tisku čtyřstránkových skupin takže se dají vytvořit i větší tiskové formy s čtyřstránkově vyřazenými stránkami. Velikost tiskové formy se určuje parametrovou řádkou:

Přitom je opět logické, že čtyřstránkové tiskové formy jsou násobkem 4, 8 stránkové osmi a 16stránkové šestnácti dokumentových stránek. 4, 8 a 16 stránek je minimum pro dané případy.

Při volném vyřazování určuje první platná řádka stránkových skupin načteného definičního souboru, zda se bude vyřazovat jedno, dvou, nebo čtyřstránkově. Dokument pak musí být založen podle toho.

Oltářově skládaný prospekt potřebuje minimálně 4 nebo odpovídající násobek stránek. Protože se ale z toho oltářově skládají vždy jen dvě stránky, musí mít dokument jen sudý počet stránek.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůPrincip vyřazováníDruhy vyřazováníVýstupní oblast