This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůsešitsešitVolná forma
  Archová montáž PRO > Typy dokumentů > sešit Rejstřík

Stahování stránek do hřbetu

Když jsme vyrobili sešit, často po jeho prolistování zjistíme že čísla stránek, která se obvykle vyskytují na vnějších okrajích, jsou uprostřed sešitu vysunuta více do krajů. Je­li sešit tlustý (obvykle přes 64 stran), může se dokonce stát, že při oříznutí na výsledný rozměr mohou zcela nebo částečně uříznout prvky blízko okraje formátu, jako jsou čísla stran a podobně.

Tento bolavý problém je způsoben tím, že jsou jednotlivé archy vkládány do sebe. Proto logicky dochází k tomu, že nejvnitřnější arch po přeložení sešitu vyčuhuje ven o tloušťku papíru všech archů..

Je­li např. takový sešit snáščkou složen, sešit sponkami a řezačkou ořízne nahoře, dole a zvnějšku na konečný formát, přichází tento problém na pořad dne.

Pro jeho řešení je ve vyřazovacím schématu sešit (Heft) parametr Seiten einrücken (stáhnout stránky). Vnitřní archy sešitu se automaticky zasunou směrem k budoucímu hřbetu sešitu - k vazbě tak, že levá strana bude menší a blíže ke hřbetu směrem doprava, zatímco odpovídající pravá strana se zmenší stejně a posune doleva. Poror: při tomto způsobu stahování bude ve vnitřních arších chybět část původní stránky a sice na levé stránce na pravém kraji a na pravé stránce na levém. Při návrhu dvoustránek musíte s těmito ztrátami počítat.

V následujícím příkladu uvedený soubor .AUS ukazuje schéma pro 4stránkovou tiskovou formu a 8stránkový arch. Ubrání do hřbetu je zde například 1 milimetr. Na první pohkled je vidět, že vnější arch se vůbwec nezmenšuje, protože určuje konečný formát sešitu. Další arch dovnitř sešitu má ubráno o zadanou hodnotu, v našem příkladě 1 milimetr. Druhý nejvnějšnější arch má ubrané již dva milimetry. Zkontrolujte si použitou hdnotu, protože závisí na tloušťce papíru a použitém způsobu vazby. Doporučujeme nechat si v knihvazárně udělat slepou maketu, nebo určit správnou hodnotu s knihařem.

; soubor řazení stran, vytvořil modul Montáž PRO (c) 1996-2002
64,1,4,61
2,63,62,3
60,5,8,57 >0.100
6,59,58,7 >0.100
56,9,12,53 >0.200
10,55,54,11 >0.200
52,13,16,49 >0.300
14,51,50,15 >0.300
48,17,20,45 >0.400
18,47,46,19 >0.400
44,21,24,41 >0.500
22,43,42,23 >0.500
40,25,28,37 >0.600
26,39,38,27 >0.600
36,29,32,33 >0.700
30,35,34,31 >0.700

Nastaveným parametrem >0.100 (atd.) se modulu archové montáže sdělí, že se sousedící stránky mají o udanou hodnotu v centimetrech přisunout směrem k vazbě. Tento arametr můžete použít i ve volném vyřazovacím schématu Frei (viz odstavec 4.5) pomocí vámi vytvořených AUS souborů.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůsešitsešitVolná forma