This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůČárové kódy
  Barcode – generátor čárových kódů Rejstřík

Obsluha

Pokud jste generátor čárových kódů načetli a spustili přes menu Soubor položkou Externí moduly, objeví se dialog, v jehož levé polovině jsou ukázány všechny dostupné typy čárových kódů.

Zvolte požadovaný typ čárového kódu. Pravá strana dialogu vám nabízí další možnosti nastavení.

Počet kódů

Zde můžete určit, kolik kódů má modul vytvořit. Toto pole má standardně hodnotu 1.

Další kód zvýšit o

Tato volba má smysl jen když je zadán počet kódů vyšší, než 1. Vytvářené kódy potom nejsou identické, ale každý další je zvýšen o zadanou hodnotu. Mějte přitom na paměti, že čárové kódy nelze zvyšovat libovolně. Kód s pevnou délkou, například osmimístný EAN8, nelze zvýšit o 100.000.000; Podobně musíte dát pozor u kódů jako je Code39. Jeli zde zakódován například název CALAMUS SL, nemůže ho modul zvýšit o 100. Mějte proto u alfanumerických kódů na zřeteli, že pravá část kódu je numerická, a tím pádem ji modul může zvyšovat.

Příklad: Zvolte kód Code39 a zadejte FALCON 030. Nastavte Počet kódů na 3 a Další kód zvýšit o na 10. Dostanete FALCON 030, FALCON 040 a FALCON 050. Nyní zkuste totéž s IBM PC. Vidíte, že to nefunguje. Chcete­li najednou vytvořit více identických kódů, zadejte hodnotu 0.

Počet zamčených míst

Některé typy kódů jsou kódovány podle pevného schématu. Kód EAN13 se skládá ze čtyř částí. První dvě místa obsahují číslo země původu, pět následujících kód výrobce, dalších pět vlastní číslo výrobku a poslední číslo je kontrolní součet. Pokud zpracováváte projekt obsahující víceré kódy, je prvních 7 číslic vždy identických. Zadejte proto do políčka zamknout místčíslo 7. Potom se při novém vyvolání modulu prvních 7 míst z naposledy zadaného kódu nesmaže a vy musíte napsat jen poslední místa.

Kód

Zda zadáváte informaci, kterou chcete kódovat. Mějte na paměti, že do numerických kódů nelze psát písmena. Dále musíte zadat správný počet míst určených délkou kódu. Jako pomůcku ukazuje generátor u každého kódu minimální nezbytný počet míst.

Číselný popis

Zvolíte­li tlačítko číselný popis, objeví se kódovaná informace navíc pod čárovým kódem v nekódované podobě.

Vícenásobné zadání

Normálně se modul po vytvoření kódu opustí a na stránce se vytvoří vektorový rámeček s příslušným kódem. Pokud modul nechcete hned opustit, zaškrtněte Vícenásobné zadání.

Sejmout kód ze sériového portu

Jako zvláštní službu podporuje invers Barcode­Generator čtečky čárových kódů připojené k sériovému rozhraní. Pokud před sebou máte neznámý kód bez číselného popisu, nebo chcete jenom vyloučit riziko překlepu při zadávání kódu, připojte libovolný skener nebo čtecí pero čárového kódu na libovolný sériový port svého počítače. Modul ale nemůže poznat typ čteného čárového kódu. Pokud máte navolen například kód 2/5 interleavedna snímáte kód EAN, zůstane sice informace obsažena, ale kódování se změní. Nezapomeňte také, že musíte v kontrolních panelech správně nakonfigurovat sériové rozhraní, abyste dostali použitelný výsledek.

Skenování lze přerušit kombinací kláves CONTROL­SHIFT­ALT.

Vytvořit kódy

Když jste všechno nastavili podle svého přání, stiskněte tlačítko nebo klávesu RETURN. Vytvořený čárový kód se objeví přímo ve vašem dokumentu.

Pozor: Pokud jste v dokumentu před vytvořením čárového kódu selektovali vektorový rámeček, bude jeho obsah nahrazen vytvořeným vektorovým čárovým kódem. Výhodou je, že tak můžete podle potřeby určit přesné umístění vytvořeného kódu na stránce. Na druhé straně jsou možné i ztráty dat ve vektorovém rámečku, pokud nebyl předtím prázdný.

Nejlépe tomu můžete čelit tím, že před vyvoláním čárového generátoru deselektujete všechny rámečky. První čárový kód se vytvoří do nového vektorového rámečku na pozici X=1,0 cm, Y=1,0 cm. (Další vektorové čárové kódy jsou vytvořeny vždy o 4 mm níž a doprava.)


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůČárové kódy