This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahObsluhaKódy EAN
  Barcode – generátor čárových kódů Rejstřík

Čárové kódy

Čárové kódy se dnes vyskytují ve všech oblastech našeho života. V supermarketu, na lécích, na krabici od videa, čárové kódy najdete všude. V zásadě lze čárové kódy nasadit všude tam, kde hlídají pohyb objektů a zboží stroje nebo počítače, například u výrobních procesů, ve skladovém hospodářství či maloobchodě. Široké spektrum možný oblastí použití přineslo mnoho různých symbolik čárových kódů, lišících se hustotou záznamu, a uspořádáním čar. Z cca 200 existujících typů čárových kódů jsou v tomto modulu implementovány ty nejpoužívanější. Není­li Váš požadovaný kód v modulu obsažen, jsme schopni modul eventuálně rozšířit.

V následujícím textu popíšeme v modulu uvedené typy čárových kódů a budeme se zabývat jejich oblastmi použití a představíme krátce jejich zvláštnosti. U všech kódů dbejte na to, aby se ve Vašem zrcadle nacházelo vlevo i vpravo od kódu dostatečně velké světlé místo a u kódů s proměnnou délkou nelze překročit 30 míst.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahObsluhaKódy EAN