This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůDataformerCelá stránka (1)Exportovat
  Bridge 7 > Dataformer Rejstřík

Rozstřižení dvojstránek

Je­li aktivován tento přepínač, nebude u dvojstránek uložena jako dříve celá plocha dvojstránky, ale jen aktuální stránka. To platí i pro jednostránkové dokumenty ve dvojstránkovém režimu (například začínající stranou 1 vpravo).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůDataformerCelá stránka (1)Exportovat