This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahUkládání výřezů
  Bridge 7 Rejstřík

Rejstřík

2 | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

2
216 barev
256 barev

A
Aktuální formát exportu

B
Barevná hloubka (1)
Barevná hloubka (2)
Barevná hloubka (3)
Bez masek (1)
Bez masek (2)
Bez ořezu stránky
Bez rastrových grafik (1)
Bez rastrových grafik (2)
Bez textu (1)
Bez textu (2)
Bez vektorových grafik (1)
Bez vektorových grafik (2)
Bridge: Tipps & Tricks

C
C Y M K (4 rámečky), monochrom
C Y M K (4 rámečky), stupně šedi
Celá stránka (1)
Celá stránka (2)
Celá stránka (3)

D
Dataformer
Duplex, triplex, kvadruplex

E
Export dat
Export do PC­/Mac vektorového programu
Export do programu pro zpracování obrazu
Export EPS
Export EPS & PostScriptu
Export PDF (1)
Export PDF (2)
Export PS
Exportovat

F
Fixace nastavení gradačních křivek]

H
Horizontální rozlišení/šířka

I
Informace o modulu
invers-Logo

K
Kontrola dokumentu (PDF)
Kontrola dokumentu (PS/EPS)
Konvertovat (1)
Konvertovat (2)
Konvertovat textové rámečky

M
Mac OS + MagicMac
Měrná jednotka (1)
Měrná jednotka (2)
Měrná jednotka (3)
Měrná jednotka (4)
Modul-Logo
Monochrom

N
Na všech stránkách (Multipage) (2)
Na všech stránkách (Multipage) 1)
Načíst nastavení
Náhled
Nastavení Bridge (1)
Nastavení Bridge (2)

O
Online-Handbuch (HTML)

P
PostScript Level1
PostScript Level2
PostScript Level3
Předání dokumentů bez písem
Převod do obrázku
Převod do vektorů
Příprava dokumentů pro PostScript
Průhlednosti

R
Rastrové obrázky (1)
Rastrové obrázky (2)
Rastrové obrázky (3)
Rastrové obrázky (4)
Redukce barev
Redukce rozlišení
Rozstřihnout dvoustránky (1)
Rozstřihnout dvoustránky (2)
Rozstřižení dvojstránek

S
Šipky na koncích linek
Smazat původní rámeček (1)
Smazat původní rámeček (2)
Smíšené rastrové objekty na stránce
Strany (1)
Strany (2)
Stupně šedi
Svislé rozlišení/výška

T
Tabulka rozlišení
Text do křivek (1)
Text do křivek (2)
Tiskové moduly (1)
Tiskové moduly (2)
True Color CMYK
True Color RGB
Tvorba logotypů

U
Ukládání výřezů
Ukládat velikost stránky
Uložit i netištitelné rámečky
Uložit nastavení
Určit rozlišení

V
Vektorové formáty
Vertikální rozlišení/výška
Víc různě jemných rastrů na jedné stránce
Vlastnosti konců čar
Vodorovné rozlišení/šířka
Všechny rámečky (1)
Všechny rámečky (2)
Všeobecně (1)
Všeobecně (2)
Všeobecně (3)
Výstup PostScriptu
Výstup škálovaných textových rámečků
Vytvoření masky

Z
Zjistit rozlišení
Změna na rastrový obrázek
Změna na vektorovou grafiku
Zvolit formát exportu

2 | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůObsahUkládání výřezů